Louis Ide (N-VA)

‘Besparen in de gezondheidszorg hoeft helemaal niet asociaal te zijn’

Louis Ide (N-VA) Algemeen Secretaris van N-VA en arts.

‘In een tijd waar geschreeuwd wordt om transparantie lijkt me dit een evidente en noodzakelijke stap om ook de ziekenfondsen tegen het licht te houden’, schrijft Louis Ide (N-VA).

Het Rekenhof publiceert geregeld bijzonder interessante rapporten. Die rapporten worden vaak gevraagd op initiatief van het Parlement. Helaas krijgen ze in de media niet altijd even veel aandacht. Wie dat wil, kan ze ook zelf vinden op de website van het Rekenhof. Het rapport van de ziekenfondsen was omzeggens hetzelfde lot beschoren. Enkel De Tijd en Knack berichtten er kort over. In 2015 vroeg het Parlement zich af of er een correcte vergoeding wordt gegeven voor de administratiekosten van de ziekenfondsen. Een bijzonder interessant verslag was het resultaat.

Ziekenfondsen worden geacht geen winst te maken. In 2016 kregen de ziekenfondsen 1,05 miljard euro aan administratiekosten. Ze betalen (in 2016) 25,3 miljard euro uit die ze van het RIZIV krijgen. Ik laat de 7,9 miljard euro uitkeringsverzekeringen even buiten beschouwing. Een lidmaatschap van een ziekenfonds levert wisselende voordelen via de verplichte aanvullende ziekteverzekering. In 2014 keerden ze zo 375 miljoen euro uit. Er staat niet in het rapport hoeveel ze ontvingen. Oordelen of ze dus geen winst maken is alvast voor de verplichte aanvullende ziekteverzekering moeilijk.

Het Rekenhof is onverbiddelijk als het gaat over de manier waarop de kosten becijferd worden. De formule werkt efficiëntie niet in de hand, de parameterformule remt de administratieve kosten niet af, er zijn overschrijdingen van de enveloppes… Een audit in 1987 uitgevoerd door het auditkantoor Arthur Anderson kwam tot de vaststelling dat de enveloppe van 18,4 miljard BEF (460 miljoen euro) teruggebracht kon worden tot 15,1 miljard BEF (377,5 miljoen euro), een vermindering van maar liefst 17,93%. De ziekenfondsen hebben dit betwist en er werd uiteindelijk geen gevolg gegeven aan de conclusies van de auditeurs…

De jaarrekeningen van de landsbonden van de ziekenfondsen moeten neergelegd worden bij de Nationale Bank van België. Het is een vette kluif om deze uit te pluizen. Dat zegt ook het Rekenhof. Als ik even een kijkje neem op de archaïsche website van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, vind ik geen jaarrekeningen terug. Wie in de ziekenfondsen zetelt, kan je trouwens enkel opvragen mits betaling, van het openbaar maken op de website hebben ze daar nog nooit gehoord.

Ik stel daarom voor dat de Controledienst jaarrekeningen, statuten en jaarverslagen van elke kas en landsbond online zet. Het zou ook goed zijn dat de Controledienst in kaart brengt welke bestuurders actief in ziekenfondsen actief zijn als politicus, beheerder in een ziekenhuis, vakbond etc. In een tijd waar geschreeuwd wordt om transparantie lijkt me dit een evidente en noodzakelijke stap.

Ondertussen bespaarde deze regering op de administratiekosten van de ziekenfondsen. Mocht men het groeiritme -dat dus betwist wordt in het rapport- van de vorige regeringen hebben toegepast zouden de ziekenfondsen nu al beschikken over 1,31 miljard euro. Nu krijgen ze zoals gezegd ‘slechts’ 1,05 miljard euro. Er zijn ook bijkomende vergoedingen, die jaarlijks oplopen tot enkele slordige tientallen miljoenen euro’s. Deze vergoedingen krijgen ze om de verdere digitalisering te ontwikkelen of omwille van terugvorderingen die ze realiseren. In de periode 2002-2014 hebben de ziekenfondsen voor 339,5 miljoen euro aan bijkomende vergoedingen gekregen via de terugvorderingen.

Bovendien blijkt nu dat de ziekenfondsen in de periode 2002-2011 235,3 miljoen euro te veel kregen. Volgens het RIZIV en het Rekenhof heeft dit vooral te maken met de bijkomende vergoedingen. Het zou goed zijn dit mee te nemen in de komende begrotingscontrole. Andere sectoren zoals de geneesmiddelensector en de zorgverstrekkers moeten immers ook binnen hun enveloppe blijven en overschrijdingen worden gerecupereerd.

Wie beweert dat N-VA niet weet waar er middelen te rapen zijn in de gezondheidszorg doet de waarheid meer dan geweld aan. Wie beweert dat besparingen in de gezondheidszorg asociaal zijn, liegt. Besparen op structuren die objectief te veel kregen, lijkt me allesbehalve asociaal. Er zit dus inderdaad nog veel vet op de soep.

Partner Content