Benoeming KBC-voorzitter: ‘Debackere zal moeten kiezen tussen KU Leuven of KBC’

Koenraad Debackere heeft een sterke reputatie opgebouwd als beheerder van de grootste universiteit van het land. © Karel Duerinckx

Een groep professoren van de KU Leuven vindt dat Koenraad Debackere niet kan aanblijven als algemeen beheerder van de universiteit als hij wordt benoemd tot KBC-voorzitter.

Koenraad Debackere is al sinds 2005 de algemeen beheerder van de KU Leuven. In die positie is hij verantwoordelijk voor de administratief-technische diensten (onder meer algemene organisatie, stafdiensten, personeel, financiële en technische directies) van de universiteit. Je zou hem de ceo van de KU Leuven kunnen noemen.

De financiële wereld gaat ervan uit dat Debackere vanaf 7 mei Thomas Leysen zal opvolgen als KBC-voorzitter. KBC mag en kan dat nieuws niet bevestigen voordat zijn benoeming is goedgekeurd door de Nationale Bank in Brussel en de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Volgens De Standaard onderzoeken beide toezichthouders op dit ogenblik of Debackere ‘fit and proper’ is voor de nieuwe functie. Onze bronnen melden dat KBC op dit ogenblik alleen nog maar een informele check heeft gevraagd aan de Nationale Bank.

Bij de KU Leuven vrezen sommigen voor mogelijke belangenconflicten, niet het minst omdat de KBC een van de huisbankiers van de universiteit is.

Het is een vaste regel dat een financiële instelling of bank die een nieuwe ceo of voorzitter wil benoemen, op informele wijze bij de Nationale Bank checkt of die kandidatuur opportuun is. Het gebeurt wel vaker dat een kandidaat die eerste hindernis niet haalt. Toen Belfius onlangs overwoog om Filip Dierckx, topbankier bij BNP Paribas Fortis, voor te dragen als nieuwe voorzitter, liet de Nationale Bank discreet weten dat de bank dat beter niet kon doen, aangezien Dierickx tijdens de bankencrisis niet altijd even voorzichtig had opgetreden.

Omdat KBC een zogenaamde ‘significant’ of belangrijke bank is, wordt de uiteindelijke beslissing over de nieuwe voorzitter in Frankfurt genomen, op het hoofdkantoor van de Europese Centrale Bank. Volgens onze bron volgt de ECB daarbij haast altijd het advies van de Nationale Bank. Ingewijden denken dat er begin maart al dan niet groen licht zal zijn voor Koenraad Debackere.

Zo’n fit en proper-test is niet om mee te lachen, zegt een directielid van de Nationale Bank dat liever anoniem blijft. ‘Anders dan vroeger wordt nu ook van een bankvoorzitter verwacht dat hij over voldoende bancaire kennis beschikt.’ Die strengere aanpak is er gekomen na het roekeloze gedrag vóór de bankencrisis: sommige ceo’s en voorzitters hadden toen geen benul van wat managers aan het doen waren met herverpakte en besmette hypotheekcontracten.

De Nationale Bank zal ook nagaan of er bij politiediensten lopende zaken zijn waarin de kandidaat betrokken is, welke mandaten hij of zij uitoefent en of er geen belangenconflicten kunnen spelen. Ten slotte nodigt de NB de kandidaat uit voor een grondig gesprek.

Het KBC-voorzitterschap is een vrij tijdrovende functie, waar een vergoeding van ongeveer 500.000 euro per jaar tegenover staat. ‘Als die vergoeding evenredig is met de gevraagde inspanningen, en daar ga ik van uit, dan denk ik niet dat dit combineerbaar is met de zware functie van beheerder van de KU Leuven’, zegt een van onze bronnen.

Burgerlijk ingenieur Koenraad Debackere heeft een sterke reputatie opgebouwd als beheerder van de grootste universiteit van het land. Sinds vorig jaar zit hij ook in de raad van bestuur van de KBC Groep als vertegenwoordiger van Cera, een van de kernaandeelhouders. Daarvoor was hij twaalf jaar lang bestuurder bij KBC Verzekeringen.

Mandaten

Bij de KU Leuven vrezen sommigen voor mogelijke belangenconflicten, niet het minst omdat de KBC een van de huisbankiers van de universiteit is. Een collega-professor zegt dat Debackere als algemeen beheerder ook medeverantwoordelijk voor alle beleggingen van de KU Leuven – en dan spreken we al snel over enkele honderden miljoenen euro’s. ‘Ik ga ervan uit dat hij die als een goede huisvader zal investeren, maar is dat nog mogelijk als hij ook zijn pet van KBC-voorzitter op heeft? Wij vinden niet dat hij kan aanblijven als algemeen beheerder mocht hij het voorzitterschap van de bank aanvaarden. Hij moet kiezen voor één van beide functies.’

Ook de raad van bestuur van de KBC kan de bezwaren van de Leuvense hoogleraren beter ernstig nemen.

Een andere collega wijst op de vele mandaten die De Backere nu al bekleedt. Hij is niet alleen algemeen beheerder, maar ook volwaardig hoogleraar en actief in allerlei wetenschappelijke commissies. Daarnaast is hij ook bestuurder bij Umicore, KBC, Cera, de Limburgse Reconversie Maatschappij, ZB Sports Development (begeleiding van sporters), Mindgate, Televic (technologie) en Essenscia (Investeringsfonds). En hij is voorzitter van Groep Joos (drukkerij), Better3Fruit en het Gemma-Frisius Fonds.

‘Toen de Leuvense hoogleraar Paul De Meester jaren geleden voorzitter werd van de internationale bouwmaatschappij Besix, moest hij zijn voltijdse professoraat laten vallen voor een deeltijds mandaat. Die regels gelden blijkbaar niet langer’, zegt een professor van de faculteit Toegepaste Wetenschappen.

‘Belangenconflicten zijn niet altijd te vermijden’, zegt Ivan Van de Cloot van de denktank Itinera. ‘Het is zaak om daar transparanter in te worden. Ook de raad van bestuur van de KBC kan de bezwaren van de Leuvense hoogleraren beter ernstig nemen. Men heeft in dit land de gewoonte om mensen die bemerkingen geven op dat soort zaken weg te zetten als negatieve criticasters. Om die reden zouden de professoren hun bezwaren ook beter on the record kenbaar maken, zonder het risico te lopen daardoor in de problemen te raken. We moeten leren niet iedereen die daar publiek een discussie over voert als een probleem te zien.’

Voor het tot stand komen van dit artikel, spraken wij met vier professoren van de KU Leuven en twee leden van de Nationale Bank. Koenraad Debackere was niet bereikbaar voor commentaar.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content