Belgische CO2-uitstoot daalt dit jaar met 13 procent

.

De vertraging van de Belgische economie door de coronacrisis leidt dit jaar tot een lagere CO2-uitstoot. Uit cijfers van het Planbureau, waarover Le Soir zaterdag bericht, blijkt dat die uitstoot met 13 procent zal dalen. Vanaf volgend jaar zal de uitstoot van broeikasgassen weer toenemen.

Zowel in de industrie als in andere sectoren zal die uitstoot blijven toenemen tot in 2023. In de jaren daarop stabiliseert of daalt de uitstoot. Het Planbureau berekende dat in de periode 2019-2025 de Belgische uitstoot met slechts 5 procent zal krimpen.. Bij ongewijzigd beleid zal die daling met 5 procent niet volstaan om de milieudoelstellingen te halen. Die schrijven voor dat er tegen 2030, in vergelijking met 2005, 35 procent minder uitstoot mag zijn.

Tegen 2050 moet België, net als de rest van de Europese Unie, CO2-neutraal zijn. ‘Op wereldschaal zal de vertraging van de CO2-uitstoot slechts een bijzonder zwak effect hebben op de concentratie aan CO2’, zegt klimatoloog Jean-Pascal Van Ypersele in Le Soir.

Partner Content