Dat zijn werklast nog amper te torsen valt: uw postbode zal voortaan twee keer moeten nadenken voor hij die verzuchting wereldkundig maakt, zelfs nu hij officieel een knelpuntberoep uitoefent. De gedragscode voor medewerkers van Bpost stipuleert het ondubbelzinnig: openlijke kritiek kan niet door de beugel. Wie als medewerker van Bpost aan 'publieke debatten' deelneemt - de code verwijst naar 'conferenties, online fora, sociale media of blogs' - heeft daartoe de toelating van zijn hiërarchie nodig. En Bpost-medewerkers die in eigen naam aan die debatten deelnemen, wordt gevraagd om 'voorzichtig en terughoudend' te zijn wanneer het over hun bedrijf gaat: 'On...