Het moest een van de grote verwezenlijkingen worden van de regering-Bourgeois: het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, beter bekend als de 'betonstop', zou de inname van de vrije ruimte binnen de perken houden. Tegen 2025 zou nog 3 hectare grond per dag mogen worden verhard en volgebouwd, tegen 2040 zou dat cijfer 0 moeten zijn. Maar net voor het einde van de voorbije regeerperiode floot de Raad van State de regering terug: er waren te veel juridische bezwaren.
...