Volgens de 46-jarige burgemeester van Tienen is de Vlaamse christendemocratie wel een 'sterk merk', maar heeft die christendemocratie nood aan een 'hedendaags en duidelijk recept met ambitie en daadkracht'. Als Partyka het haalt wil ze zich als voorzitter opstellen als 'spelverdeler en coach'.

De voorbije dagen gonsde het van de geruchten over wie zich in de strijd om het CD&V-voorzitterschap zou mengen. Wie Wouter Beke wil opvolgen als CD&V-voorzitter, moet zich tegen maandagochtend kandidaat stellen. Daarvoor is de steun van drie lokale afdelingen, twee regio's of één provincie nodig.

De eerste die nu zich officieel kandidaat stelt, is Katrien Partyka, Vlaams parlementslid en sinds 2015 burgemeester van Tienen. Zij wil naar eigen zeggen 'met een open vizier' een 'offensieve invulling' geven aan de Vlaamse christendemocratie. 'Te veel Vlamingen staan onverschillig tegenover onze partij. Dat moet veranderen', legt ze uit. 'De thema's waar de mensen van wakker liggen moeten we ons opnieuw toe-eigenen', klink het in een mededeling aan persagentschap Belga.

Partyka: 'Ons verbindend verhaal is een sterk verhaal zowel in de stad als op het platteland'

Daarbij moet de partij ook op een 'offensieve manier communiceren'. 'We mogen niet de oude machtspartij zijn die geen keuzes durft te maken, maar we moeten een partij zijn met een duidelijke identiteit. We moeten onze structuren en communicatiestijl aanpassen aan de snelheid en uitdagingen van de huidige samenleving.'

Partyka hamert ook op het belang van de lokale verankering van de CD&V. Dat is volgens haar een belangrijke troef. 'Onze lokale mandatarissen doen elke dag met vuur en passie aan politiek om een warme en veilige samenleving te creëren. Ze voelen de polsslag van onze samenleving. Dit is ons DNA.' Als burgemeester van Tienen wil Partyka ook de 'valse tegenstelling' tussen stad en platteland overstijgen. 'We mogen ons niet terugtrekken in het een of het ander. Ons verbindend verhaal is een sterk verhaal zowel in de stad als op het platteland', aldus Partyka.

Partyka heeft duidelijk ook het rapport van de '12 apostelen' gelezen waarin gepleit wordt voor een vernieuwing en verjonging van de partij. 'Onze partij telt ontzettend veel sterke figuren en talenten, maar we moeten onze partij ook aantrekkelijk maken voor nieuwe mensen, jong en oud', klinkt het. Als Partyka het haalt en voorzitter wordt, wil ze zich naar eigen zeggen opstellen als 'een spelverdeler en coach' om op die manier 'iedereen volop zijn rol te laten spelen'.

Van Peteghem: 'De goal staat in het midden, en of we nu langs links of rechts gaan, we moeten vooral scoren'

Vlaams parlementslid Vincent Van Peteghem is kandidaat-voorzitter bij CD&V. Dat bevestigt hij donderdag in verschillende kranten nadat het woensdag al gonsde van de geruchten. Van Peteghem ontpopte zich tot de leider van de 'groep van 12' die het verkiezingsresultaat van CD&V moest analyseren, en is naar eigen zeggen "de beste garantie dat de aanbevelingen nu uitgevoerd worden".

De 38-jarige Van Peteghem draait al lang mee bij CD&V. Momenteel is hij Vlaams parlementslid en burgemeester in De Pinte. De Oost-Vlaming was de voortrekker van de '12 apostelen', de groep van 12 CD&V'ers die het slechte verkiezingsresultaat van mei moesten analyseren.

Vandaag/donderdag out hij zich officieel als kandidaat-voorzitter, nadat zijn collega-parlementslid Katrien Partyka dat woensdagavond al deed. "Ik heb niet getwijfeld, maar dit was het ideale moment", bevestigde hij zijn kandidatuur donderdag in De Ochtend op Radio 1. "De groep van 12 heeft een aantal aanbevelingen gemaakt en die moeten nu uitgevoerd worden. Als trekker van die groep ben ik daar de beste garantie op." Van Peteghem wil de partij er opnieuw bovenop krijgen, zegt hij, en dat moet vooral gebeuren door "één ploeg te vormen die duidelijk communiceert en vernieuwt". "Dan zal dat vertrouwen komen, in elkaar, maar ook van de kiezer."

Concreet vindt de Oost-Vlaming dat de partij "lef moet tonen en keuzes moet durven maken". "Dat hebben wij de afgelopen jaren wat te weinig gedaan, en dus moeten we daar opnieuw op inzetten." Tegelijkertijd moet CD&V wel de partij van het midden blijven, het compromis. "Wat de mensen van ons verwachten is dat wij nuance brengen en zoeken naar oplossingen, en dat we het evenwicht behouden tussen economie en ecologie of rechten en plichten. Dat is de partij waar mensen naar op zoek zijn in Vlaanderen."

De burgemeester van De Pinte wil zich niet scharen achter een 'rechtse' of 'linkse' aanpak. "Ik ben economist van opleiding, dus op bepaalde zaken denk ik eerder rechts, maar ook sociale zaken vind ik bijvoorbeeld bijzonder belangrijk. Mijn visie is: de goal staat in het midden, en of we nu langs links of rechts gaan, we moeten vooral scoren."

Van Peteghem zou veel steun genieten binnen de partijtop. "Ik ben blij dat ik van veel mensen steun krijg, maar ik denk absoluut niet dat de race al gelopen is", zegt hij daarover. "Het wordt een goede campagne."

In aanloop naar maandag is het afwachten of nog andere kandidaten zich zullen melden. Daarbij wordt vooral gekeken in de richting van West-Vlaanderen. Kamerlid Hendrik Bogaert had al verschillende keren laten verstaan dat wat hem betreft de partij wat meer naar rechts mag opschuiven.

Andere kandidaat-voorzitters hebben nog tot maandagochtend om hun kandidatuur in te dienen. Op 17 november vindt de eerste ronde plaats, haalt geen enkele kandidaat dan meer dan de helft van de stemmen volgt een tweede ronde, op 6 december.

De Crem heeft een visietekst klaar, maar is tot nader order nog geen kandidaat

CD&V-minister Pieter De Crem is tot nader order nog geen kandidaat om CD&V-voorzitter te worden, maar hij heeft wel een visietekst klaar over de toekomst van zijn partij. Volgens De Crem moet CD&V niet langer een zuilenpartij zijn die de "opgetelde visies" van de middenveld-en standenorganisaties vertolkt.

"CD&V moet van een klassieke politieke partij, die stoelde op intensieve samenwerking met een klassiek middenveld, evolueren naar een democratische unie op basis van individueel lidmaatschap en engagement", schrijft De Crem in zijn visietekst, die op zijn Facebookpagina staat. "Steeds minder mensen sluiten zich aan bij het klassieke middenveld of kunnen er zich mee vereenzelvigen. Ze hebben er louter nog een klant-leverancier relatie mee. CD&V kan dan ook niet langer de loutere vertolking zijn van de opgetelde visies van de middenveldorganisaties of een samengestelde kieslijst van de vertegenwoordigers van diezelfde organisaties. Het moet anders en het kan nooit meer hetzelfde zijn, in plaats van meer van hetzelfde maar dan anders."

"In de nieuwe geglobaliseerde maatschappelijke realiteit kan CD&V dus niet meer (alleen) terugvallen op standenorganisaties. In plaats daarvan moet, binnen de schoot van een democratische unie, de hand worden uitgestoken naar nieuwe maatschappelijke bewegingen, vrijwilligersorganisaties, one-issue-organisaties, levensbeschouwelijke gemeenschappen en niet in het minst naar de eigen basis", schrijft de CD&V-minister verder. De Crem, die tot de rechtervleugel van de partij wordt gerekend, wil niet weg van de christelijke roots van de partij. Volgens hem moet CD&V zich "nog meer als waardenpartij profileren".

"De heropleving en herbevestiging van basiswaarden zal opnieuw het ganse maatschappelijk handelen bepalen, waardoor een partij die gegrond is op universele christelijke beginselen een unieke kans op slagen heeft." "CD&V staat op een kruispunt en moet dit samen met vele anderen oversteken, gedreven door een inspirerende visie, zonder daarbij heilige huisjes en hete hangijzers uit de weg te gaan", schrijft De Crem nog.

De Crem is tot nader order nog geen kandidaat om Wouter Beke op te volgen als partijvoorzitter. Zijn provinciegenoot Vincent Van Peteghem diende wel al een kandidatuur in, net als burgemeester van Tienen Katrien Partyka. Kandidaten kunnen zich nog tot maandagmorgen melden.

Volgens de 46-jarige burgemeester van Tienen is de Vlaamse christendemocratie wel een 'sterk merk', maar heeft die christendemocratie nood aan een 'hedendaags en duidelijk recept met ambitie en daadkracht'. Als Partyka het haalt wil ze zich als voorzitter opstellen als 'spelverdeler en coach'.De voorbije dagen gonsde het van de geruchten over wie zich in de strijd om het CD&V-voorzitterschap zou mengen. Wie Wouter Beke wil opvolgen als CD&V-voorzitter, moet zich tegen maandagochtend kandidaat stellen. Daarvoor is de steun van drie lokale afdelingen, twee regio's of één provincie nodig. De eerste die nu zich officieel kandidaat stelt, is Katrien Partyka, Vlaams parlementslid en sinds 2015 burgemeester van Tienen. Zij wil naar eigen zeggen 'met een open vizier' een 'offensieve invulling' geven aan de Vlaamse christendemocratie. 'Te veel Vlamingen staan onverschillig tegenover onze partij. Dat moet veranderen', legt ze uit. 'De thema's waar de mensen van wakker liggen moeten we ons opnieuw toe-eigenen', klink het in een mededeling aan persagentschap Belga. Daarbij moet de partij ook op een 'offensieve manier communiceren'. 'We mogen niet de oude machtspartij zijn die geen keuzes durft te maken, maar we moeten een partij zijn met een duidelijke identiteit. We moeten onze structuren en communicatiestijl aanpassen aan de snelheid en uitdagingen van de huidige samenleving.' Partyka hamert ook op het belang van de lokale verankering van de CD&V. Dat is volgens haar een belangrijke troef. 'Onze lokale mandatarissen doen elke dag met vuur en passie aan politiek om een warme en veilige samenleving te creëren. Ze voelen de polsslag van onze samenleving. Dit is ons DNA.' Als burgemeester van Tienen wil Partyka ook de 'valse tegenstelling' tussen stad en platteland overstijgen. 'We mogen ons niet terugtrekken in het een of het ander. Ons verbindend verhaal is een sterk verhaal zowel in de stad als op het platteland', aldus Partyka. Partyka heeft duidelijk ook het rapport van de '12 apostelen' gelezen waarin gepleit wordt voor een vernieuwing en verjonging van de partij. 'Onze partij telt ontzettend veel sterke figuren en talenten, maar we moeten onze partij ook aantrekkelijk maken voor nieuwe mensen, jong en oud', klinkt het. Als Partyka het haalt en voorzitter wordt, wil ze zich naar eigen zeggen opstellen als 'een spelverdeler en coach' om op die manier 'iedereen volop zijn rol te laten spelen'. Vlaams parlementslid Vincent Van Peteghem is kandidaat-voorzitter bij CD&V. Dat bevestigt hij donderdag in verschillende kranten nadat het woensdag al gonsde van de geruchten. Van Peteghem ontpopte zich tot de leider van de 'groep van 12' die het verkiezingsresultaat van CD&V moest analyseren, en is naar eigen zeggen "de beste garantie dat de aanbevelingen nu uitgevoerd worden".De 38-jarige Van Peteghem draait al lang mee bij CD&V. Momenteel is hij Vlaams parlementslid en burgemeester in De Pinte. De Oost-Vlaming was de voortrekker van de '12 apostelen', de groep van 12 CD&V'ers die het slechte verkiezingsresultaat van mei moesten analyseren. Vandaag/donderdag out hij zich officieel als kandidaat-voorzitter, nadat zijn collega-parlementslid Katrien Partyka dat woensdagavond al deed. "Ik heb niet getwijfeld, maar dit was het ideale moment", bevestigde hij zijn kandidatuur donderdag in De Ochtend op Radio 1. "De groep van 12 heeft een aantal aanbevelingen gemaakt en die moeten nu uitgevoerd worden. Als trekker van die groep ben ik daar de beste garantie op." Van Peteghem wil de partij er opnieuw bovenop krijgen, zegt hij, en dat moet vooral gebeuren door "één ploeg te vormen die duidelijk communiceert en vernieuwt". "Dan zal dat vertrouwen komen, in elkaar, maar ook van de kiezer." Concreet vindt de Oost-Vlaming dat de partij "lef moet tonen en keuzes moet durven maken". "Dat hebben wij de afgelopen jaren wat te weinig gedaan, en dus moeten we daar opnieuw op inzetten." Tegelijkertijd moet CD&V wel de partij van het midden blijven, het compromis. "Wat de mensen van ons verwachten is dat wij nuance brengen en zoeken naar oplossingen, en dat we het evenwicht behouden tussen economie en ecologie of rechten en plichten. Dat is de partij waar mensen naar op zoek zijn in Vlaanderen." De burgemeester van De Pinte wil zich niet scharen achter een 'rechtse' of 'linkse' aanpak. "Ik ben economist van opleiding, dus op bepaalde zaken denk ik eerder rechts, maar ook sociale zaken vind ik bijvoorbeeld bijzonder belangrijk. Mijn visie is: de goal staat in het midden, en of we nu langs links of rechts gaan, we moeten vooral scoren." Van Peteghem zou veel steun genieten binnen de partijtop. "Ik ben blij dat ik van veel mensen steun krijg, maar ik denk absoluut niet dat de race al gelopen is", zegt hij daarover. "Het wordt een goede campagne." In aanloop naar maandag is het afwachten of nog andere kandidaten zich zullen melden. Daarbij wordt vooral gekeken in de richting van West-Vlaanderen. Kamerlid Hendrik Bogaert had al verschillende keren laten verstaan dat wat hem betreft de partij wat meer naar rechts mag opschuiven. Andere kandidaat-voorzitters hebben nog tot maandagochtend om hun kandidatuur in te dienen. Op 17 november vindt de eerste ronde plaats, haalt geen enkele kandidaat dan meer dan de helft van de stemmen volgt een tweede ronde, op 6 december. CD&V-minister Pieter De Crem is tot nader order nog geen kandidaat om CD&V-voorzitter te worden, maar hij heeft wel een visietekst klaar over de toekomst van zijn partij. Volgens De Crem moet CD&V niet langer een zuilenpartij zijn die de "opgetelde visies" van de middenveld-en standenorganisaties vertolkt. "CD&V moet van een klassieke politieke partij, die stoelde op intensieve samenwerking met een klassiek middenveld, evolueren naar een democratische unie op basis van individueel lidmaatschap en engagement", schrijft De Crem in zijn visietekst, die op zijn Facebookpagina staat. "Steeds minder mensen sluiten zich aan bij het klassieke middenveld of kunnen er zich mee vereenzelvigen. Ze hebben er louter nog een klant-leverancier relatie mee. CD&V kan dan ook niet langer de loutere vertolking zijn van de opgetelde visies van de middenveldorganisaties of een samengestelde kieslijst van de vertegenwoordigers van diezelfde organisaties. Het moet anders en het kan nooit meer hetzelfde zijn, in plaats van meer van hetzelfde maar dan anders." "In de nieuwe geglobaliseerde maatschappelijke realiteit kan CD&V dus niet meer (alleen) terugvallen op standenorganisaties. In plaats daarvan moet, binnen de schoot van een democratische unie, de hand worden uitgestoken naar nieuwe maatschappelijke bewegingen, vrijwilligersorganisaties, one-issue-organisaties, levensbeschouwelijke gemeenschappen en niet in het minst naar de eigen basis", schrijft de CD&V-minister verder. De Crem, die tot de rechtervleugel van de partij wordt gerekend, wil niet weg van de christelijke roots van de partij. Volgens hem moet CD&V zich "nog meer als waardenpartij profileren". "De heropleving en herbevestiging van basiswaarden zal opnieuw het ganse maatschappelijk handelen bepalen, waardoor een partij die gegrond is op universele christelijke beginselen een unieke kans op slagen heeft." "CD&V staat op een kruispunt en moet dit samen met vele anderen oversteken, gedreven door een inspirerende visie, zonder daarbij heilige huisjes en hete hangijzers uit de weg te gaan", schrijft De Crem nog. De Crem is tot nader order nog geen kandidaat om Wouter Beke op te volgen als partijvoorzitter. Zijn provinciegenoot Vincent Van Peteghem diende wel al een kandidatuur in, net als burgemeester van Tienen Katrien Partyka. Kandidaten kunnen zich nog tot maandagmorgen melden.