Equal Pay Day (Gelijk Loon Dag) is de dag tot wanneer vrouwen gemiddeld langer moeten werken om op jaarbasis evenveel te verdienen als wat mannen in één jaar al verdienden. Die 'gelijkeloondag' valt op 14 maart.

Elk jaar gaat Equal Pay Day ook gepaard met een spraakmakende campagne. Ook dit jaar gingen vzw zij-kant en ABVV in zee met communicatiebureau mortierbrigade. Samen met productiehuis Caviar en het interactieve marketingbureau MediaMonks is het resultaat een technisch hoogstandje met een dubbel verhaal. De Britse actrice Rachel Donovan prijst in een stereotiepe commercial een wasmiddel aan. Wie verder kijkt en de wasmachineknop in het filmpje omdraait, ziet wat zij in werkelijkheid en zonder de voice over zegt: de undubbed truth over wat vrouwen écht willen.

Bekijk hier de spot (met of zonder dubb-knop)

Deeltijdse werkende vrouwen

De boodschap in de webspot is duidelijk: voor de 11e editie van Equal Pay Day binden ABVV en zij-kant de strijd aan met traditionele rolpatronen. Een groot deel van de loonkloof van gemiddeld 20 procent is immers te wijten aan het grote aantal deeltijdse werkende vrouwen. Meer dan 4 op de 5 mensen die deeltijds werken zijn vrouw. 46 procent van alle vrouwelijke loontrekkenden werkt deeltijds, tegenover slechts 10 procent van de mannelijke.

Uit het rapport van Eurostat naar aanleiding van Internationale Vrouwendag van 8 maart blijkt dat in België de loonkloof 10 procent bedraagt ten nadele van de vrouwen.

"De statistieken van Eurostat gaan uit van de uurlonen van voltijdse en deeltijdse werknemers", zegt Vera Claes, nationaal secretaris van zij-kant. "De cijfers die wij van Equal Pay Day hanteren, zijn de maandlonen van voltijdse en deeltijdse werknemers in de privésector." Dat levert dus een genderkloof van gemiddeld 20 procent op voor ons land. "Het feit dat in sommige landen zoals Polen of Slovenië de loonkloof tussen vrouw en man relatief klein is, komt vooral doordat de lonen daar veel lager liggen", aldus Vera Claes. "In Italië is de loonkloof dan weer kleiner, doordat de arbeidsparticipatie van vrouwen er lager ligt. We zien ook in ons land dat de loonkloof het grootst is in sectoren waar de lonen hoger liggen, bijvoorbeeld in het bankwezen en in de verzekeringssector."

Voor een overzicht van de Belgische loonkloofcijfers kunt u terecht op de website www.equalpayday.be.

Equal Pay Day (Gelijk Loon Dag) is de dag tot wanneer vrouwen gemiddeld langer moeten werken om op jaarbasis evenveel te verdienen als wat mannen in één jaar al verdienden. Die 'gelijkeloondag' valt op 14 maart.Elk jaar gaat Equal Pay Day ook gepaard met een spraakmakende campagne. Ook dit jaar gingen vzw zij-kant en ABVV in zee met communicatiebureau mortierbrigade. Samen met productiehuis Caviar en het interactieve marketingbureau MediaMonks is het resultaat een technisch hoogstandje met een dubbel verhaal. De Britse actrice Rachel Donovan prijst in een stereotiepe commercial een wasmiddel aan. Wie verder kijkt en de wasmachineknop in het filmpje omdraait, ziet wat zij in werkelijkheid en zonder de voice over zegt: de undubbed truth over wat vrouwen écht willen. Bekijk hier de spot (met of zonder dubb-knop)De boodschap in de webspot is duidelijk: voor de 11e editie van Equal Pay Day binden ABVV en zij-kant de strijd aan met traditionele rolpatronen. Een groot deel van de loonkloof van gemiddeld 20 procent is immers te wijten aan het grote aantal deeltijdse werkende vrouwen. Meer dan 4 op de 5 mensen die deeltijds werken zijn vrouw. 46 procent van alle vrouwelijke loontrekkenden werkt deeltijds, tegenover slechts 10 procent van de mannelijke.Uit het rapport van Eurostat naar aanleiding van Internationale Vrouwendag van 8 maart blijkt dat in België de loonkloof 10 procent bedraagt ten nadele van de vrouwen. "De statistieken van Eurostat gaan uit van de uurlonen van voltijdse en deeltijdse werknemers", zegt Vera Claes, nationaal secretaris van zij-kant. "De cijfers die wij van Equal Pay Day hanteren, zijn de maandlonen van voltijdse en deeltijdse werknemers in de privésector." Dat levert dus een genderkloof van gemiddeld 20 procent op voor ons land. "Het feit dat in sommige landen zoals Polen of Slovenië de loonkloof tussen vrouw en man relatief klein is, komt vooral doordat de lonen daar veel lager liggen", aldus Vera Claes. "In Italië is de loonkloof dan weer kleiner, doordat de arbeidsparticipatie van vrouwen er lager ligt. We zien ook in ons land dat de loonkloof het grootst is in sectoren waar de lonen hoger liggen, bijvoorbeeld in het bankwezen en in de verzekeringssector." Voor een overzicht van de Belgische loonkloofcijfers kunt u terecht op de website www.equalpayday.be.