Gisteren zette minister van Leefmilieu, Natuur en Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) een stap opzij nadat ze had beweerd dat de klimaatprotesten onderdeel waren van een groter complot. Schauvliege lichtte haar besluit toe op een bijzondere persconferentie, die erg emotioneel verliep en volgde op urenlang crisisberaad. De minister kon haar tranen niet bedwingen en noemde zichzelf een 'bleitemuile'. CD&V-fractieleider in het Vlaams Parlement Koen Van den Heuvel uit Puurs zal Joke Schauvliege vervangen als minister in de Vlaamse regering.
...

Gisteren zette minister van Leefmilieu, Natuur en Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) een stap opzij nadat ze had beweerd dat de klimaatprotesten onderdeel waren van een groter complot. Schauvliege lichtte haar besluit toe op een bijzondere persconferentie, die erg emotioneel verliep en volgde op urenlang crisisberaad. De minister kon haar tranen niet bedwingen en noemde zichzelf een 'bleitemuile'. CD&V-fractieleider in het Vlaams Parlement Koen Van den Heuvel uit Puurs zal Joke Schauvliege vervangen als minister in de Vlaamse regering.CARL DEVOS: Het ontslag van een minister moet altijd vanuit een specifieke context verklaard worden. Er komen altijd een aantal ingrediënten samen. Eerst en vooral heeft Joke Schauvliege de afgelopen jaren geen onbesproken parcours afgelegd. Daardoor werd ze niet door iedereen aanzien als een erg sterke minister. Bovendien zitten we in de aanloop naar belangrijke verkiezingen waarin de CD&V zich wil profileren als een klimaatpartij. Schauvliege bracht de partij te veel schade toe en kon door het tumult waarschijnlijk geen belangrijke overwinningen meer binnenhalen naar aanloop van 26 mei.Op een ander moment was ze waarschijnlijk enkele weken door het stof gemoeten, maar had ze uiteindelijk wel kunnen aanblijven. Ten slotte waren de uitspraken van Schauvliege bijzonder bezwarend. Ze heeft niet alleen gelogen over delicate veiligheidskwesties, maar ook gesuggereerd dat de klimaatbetogers allemaal onderdeel zijn van een groot complot. DEVOS: Je voelde al heel snel binnen de CD&V dat Schauvliege te ver was gegaan. Voorzitter Wouter Beke sloot een ontslag niet meteen uit. Iedereen die de Wetstraat een beetje volgt, wist dat de dagen van Schauvliege geteld waren. Wanneer Francken tegen premier Michel had gelogen over de repatriëringsvluchten, was N-VA-voorzitter Bart De Wever er als de kippen bij om Francken door dik en dun te steunen. Het was van de meet af aan duidelijk dat de N-VA Francken niet zou laten vallen. Bovendien heeft Beke tijdens de Soedancrisis aangestuurd op het ontslag van Francken. Nu Schauvliege minstens iets even erg heeft gedaan, kon Beke niet anders dan Schauvliege aan de kant schuiven. DEVOS: Nogmaals, ik denk dat de context van cruciaal belang is. Ik kan me niet voorstellen dat Bart De Wever eender welke partijgenoot zou blijven verdedigen wanneer die te veel schade berokkent. Dat kan ik me niet voorstellen. DEVOS: Bij CD&V weet men maar al te goed dat Schauvliege een stemmenkanon is. Er zijn heel wat kiezers die klimaat wel belangrijk achten, maar ook vinden dat er niet moet worden overdreven. De CD&V bewandelt een dubbel spoor. Ik sluit een terugkeer van Schauvliege als minister zeker niet uit, al zal ze in dat geval waarschijnlijk wel een andere bevoegdheid krijgen.DEVOS: Van den Heuvel is als fractieleider van de CD&V in het Vlaams parlement gepokt en gemazeld in de regering en het parlement. Hij heeft voldoende kaas gegeten van onderhandelingen en politieke tactieken. Misschien behoort het departement Omgeving, Natuur en Landbouw niet meteen tot zijn expertisedomein, maar de meeste wetsontwerpen liggen reeds klaar. Je hebt nu vooral een handig politicus nodig die enkele belangrijke voorstellen door het parlement kan krijgen. Daarnaast heeft de CD&V in Vlaanderen enkele sterke kandidaten: met Hilde Crevits in West-Vlaanderen, Joke Schauvliege in Oost-Vlaanderen en Wouter Beke in Limburg heeft de partij al enkele provincies afgedekt. In Antwerpen, waar de partij het doorgaans erg moeilijk heeft, kan de CD&V op deze manier Van den Heuvel profileren ten opzichte van De Wever.