Een slimme kilometerheffing, in plaats van de bestaande verkeersbelastingen. Met die maatregel wil Groen de mobiliteit sturen en de files in ons land terugdringen. Groen onderscheidt zich daarmee onder meer van Open VLD.
...