De jagers zijn weer in hun pen gekropen om te reageren op mijn berichten over de vraag van wetenschappers naar een tijdelijk moratorium op de jacht op de in Vlaanderen met uitsterven bedreigde patrijs. Ik presenteer hier twee voorbeelden van reacties: een typische en een atypische.
...