De nieuwe minister-president is dus Jan Jambon (N-VA), een Antwerpenaar met Limburgse (Genkse) roots. Toch is zijn portefeuille niet dezelfde als die van zijn partijgenoot en voorganger Geert Bourgeois - zijn échte voorganger dus, niet interimaris Liesbeth Homans (N-VA). Homans wordt de nieuwe voorzitter van het Vlaams Parlement, de vierde N-VA'er in die functie in vier maanden tijd. Zij was bij de start van de regering-Bourgeois voorgesteld als de superminister van dat kabinet, de feitelijke nummer twee, zo niet nummer één, met meer bevoegdheden dan een normaal politicus aankan. Ze was viceminister-president, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Wonen, Steden, Inburgering, Gelijke Kansen, Armoedebestrijding en Sociale Economie. Vijf jaar lang bakte ze er weinig van. Ze kreeg zelfs de deur niet dicht van een Leuvense moskee die ze per se wilde sluiten. Ze kreeg zelfs geen herkansing als minister van wat dan ook, zoals vorige week her en der werd gesuggereerd.
...