Wallonië jaar na overstromingen geconfronteerd met ‘frustrerende’ traagheid procedures

Waals minister-president Elio Di Rupo © Belga Image

Bijna een jaar na de dodelijke overstromingen in Wallonië in juli 2021 heeft de Waalse regering maandag het bilan opgemaakt van de ramp en de heropbouw van de getroffen zones, die soms afgeremd wordt door de ‘frustrerende’ traagheid van de administratieve procedures.

‘Indien er zich weer een gelijkaardig drama voordoet, zouden we alle beperkingen gedurende een periode moeten opheffen om tijd te winnen. De administratieve procedures, waar de autoriteiten niet onderuit kunnen, zorgen voor belangrijke beperkingen, terwijl er op het terrein een begrijpelijk ongeduld heerst’, legde Waals minister-president Elio Di Rupo op een persconferentie uit. 

Het ongeduld is begrijpelijk door de omvang van de schade: de overstromingen van midden juli vorig jaar leidden in de eerste plaats tot de dood van 39 mensen, die herdacht worden tijdens een officiële plechtigheid op 14 juli in Chênée, in aanwezigheid van het vorstenpaar. Daarnaast zijn er de 100.000 getroffenen, 9.670 hectaren aan overstroomd gebied, bijna 48.000 getroffen gebouwen, waaronder 45.000 woningen die in grote of mindere mate beschadigd werden, meer dan 11.000 vernielde voertuigen en nog eens honderden vernielde of beschadigde bouwwerken, somde Di Rupo op. 

De kosten voor het Waals Gewest zijn tot nu opgelopen tot 2,8 miljard euro. Bijna één miljard daarvan ging naar het bijpassen van 20 procent van de tussenkomsten van de verzekeraars opdat de schade van de slachtoffers volledig vergoed kon worden. De volgende dagen starten overigens de gesprekken met de verzekeringssector omdat het plafond dat voorzien was in de overeenkomst tussen het Gewest en de sector over de vergoeding van de schade door de overstromingen bereikt is. ‘Aanvankelijk werd de totale schade door de ramp geschat op 1,670 miljard euro, waarvan 991 miljoen ten laste van Wallonië. Vandaag is dat bedrag naar boven herzien tot 2,069 miljard. Er moet dus onderhandeld worden over de 399 miljoen euro bijkomende financiering’, verduidelijkte de minister-president. 

De niet-verzekerde slachtoffers hebben beroep kunnen doen op het Rampenfonds, dat zijn effectieven heeft opgetrokken van 3 naar 41 mensen op een jaar tijd. Het fonds heeft tot nu 7.673 vragen tot schadevergoeding gekregen over 10.640 eigendommen, gaande van gebouwen over voertuigen tot beroeps-, landbouw- en boseigendommen.  Voor 2.812 dossiers is bijkomende informatie opgevraagd, 1.911 dossiers werden positief afgesloten, 1.696 dossiers werden geweigerd omdat ze niet aan de voorwaarden beantwoordden, voor 697 dossiers is nog een onderzoek ter plaatse bezig en 557 zijn nog in behandeling. 

De Waalse regering heeft ook de verdeling van meer dan 600.000 warme maaltijden aan slachtoffers tussen midden september en midden maart gefinancierd. Voorts werd nog nieuwe huisvesting voorzien voor 3.521 mensen, werd een energiepremie van 550 euro voorzien voor het drogen van getroffen woningen, werd de verwijdering en verwerking van 152.000 ton afval gefinancierd en werd de economische relance gestimuleerd via verschillende mechanismen zoals een lening aan ondernemingen als prefinanciering van 75 procent van de verwachte schadevergoeding.

Er werd ook 80 miljoen euro vrijgemaakt voor de ondersteuning van de getroffen gemeenten. ‘Wallonië moet van deze ramp een opportuniteit voor de toekomst maken’, door onder meer voor ‘duurzame heropbouw’, aldus nog Di Rupo, die verwees naar het masterplan voor de Vesder en duurzame wijkprogramma’s voor 11 wijken in 9 getroffen gemeenten. 

Ten slotte voert de regering met behulp van gespecialiseerde bureaus een hydraulisch/hydrologische modellering uit van het Vesderbekken om de risico’s bij nieuwe overstromingen te verkleinen. Di Rupo wees er nog op dat het dagelijkse leven van heel wat slachtoffers extreem moeilijk blijft, ondanks het gerealiseerde werk van de regering, de diensten van het Waals Gewest en de lokale besturen. ‘We zijn ons daarvan bewust en blijven alles in het werk stellen om de slachtoffers te ondersteunen binnen onze bevoegdheden’, aldus de Waalse minister-president.

Partner Content