Sinds Charles Michel zich in het constitutionele Kamerdebat van de voorbije dagen voluit heeft geprofileerd als MR-voorzitter, en veel minder als leider van wat overbleef van zijn Zweedse kabinet, is het hek van de dam. Namens de Open VLD tikte fractieleider Patrick Dewael de premier stevig op de vingers. Net zoals diezelfde Dewael namens diezelfde partij tijdens de Marrakesh-crisis de N-VA op de vingers had getikt. Zo hebben de Vlaamse liberalen zich kunnen profileren als de tegenpartij van achtereenvolgens de N-VA en de MR. Dat kunnen ze verantwoorden omdat de N-VA zich eerst tegen de regering en Charles Michel had gekant en de MR zich daarna tegen het parlement had gekant. Iedereen is dus tegen, maar in wisselende coalities.
...