Kamerlid Hendrik Vuye (Vuye & Wouters) heeft de hand kunnen leggen op nog maar eens een nieuwe e-mail in het over de vervanging van de F-16's. In totaal zijn nu vier mails naar buiten gebracht die een blik moeten werpen op de correspondentie naar het kabinet-Vandeput over een levensduurverlenging van de gevechtsvliegtuigen. In de vorige emails, twee uit april 2017 en een van 17 september 2017, werden telkens minister Steven Vandeput ...

Kamerlid Hendrik Vuye (Vuye & Wouters) heeft de hand kunnen leggen op nog maar eens een nieuwe e-mail in het over de vervanging van de F-16's. In totaal zijn nu vier mails naar buiten gebracht die een blik moeten werpen op de correspondentie naar het kabinet-Vandeput over een levensduurverlenging van de gevechtsvliegtuigen. In de vorige emails, twee uit april 2017 en een van 17 september 2017, werden telkens minister Steven Vandeput (N-VA) en zijn voormalige kabinetschef Claude Van de Voorde aangeschreven met de informatie dat de Belgische F-16's langer ingezet konden worden. De nieuwe mail past in hetzelfde rijtje, en dateert van 6 september 2017. Hendrik Vuye: 'Volgens onze informant is deze mail afkomstig van de administratieve dienst defensie. Deze mail dateert van 6 september 2017 en is gericht aan minister van Defensie Steven Vandeput. Er valt te lezen dat op vraag van de minister van Defensie het studie- en onderzoekswerk over de levensduurverlenging wordt stopgezet.'De inhoud van de mail lijkt daarmee te bevestigen wat uit de al eerder bekende email van 17 september 2017 bleek: dat er een vraag was gesteld om de vervangingsprocedure voor de gevechtsvliegtuigen tijdelijk stop te zetten.De cruciale vraag is of de opgedoken emails authentiek zijn. Geen ervan verscheen bijvoorbeeld op de radar tijdens het audit dat de Federale Interne Auditdienst uitvoerde bij de betrokken officieren. Er zijn in de eerder bekendgemaakte emails ook verscheidene elementen die erop lijken te wijzen dat de afzender van de mails moet gezocht worden buiten de actieve legerofficieren. Claude Van de Voorde noemde de mails gisteren tegenover Knack 'fake news', en het kabinet-Vandeput suggereert openlijk dat het om vervalsingen zou kunnen gaan. Vuye wil de minister daarom sereen de kans geven om zich duidelijk uit te spreken over de authenticiteit. 'Mijnheer de minister, U stelde gisteren dat sp.a wordt misbruikt. Dat kan. Misschien probeert men ook om mijn fractie te misbruiken. Misschien omdat men net verwacht dat wij U heel hard gaan aanpakken. Dat doen we niet. We doen op een andere manier aan politiek.'