De visietekst "Vlaanderen mee-maken" bevat de krachtlijnen van de toekomstvisie van de VRT. De publicatie van de tekst is de start van de reflectie door de stakeholders en daarop volgend de onderhandeling met Vlaams minister van Media Benjamin Dalle rond een nieuwe beheersovereenkomst. De huidige beheersovereenkomst tussen openbare omroep en de Vlaamse regering loopt eind 2020 af. Volgens de openbare omroep bevinden Vlaanderen en de VRT zelf zich op "een scharniermoment". "Dat vraagt om een ambitieuze beheersovereenkomst en een daarop afgestemde en duurzame financiering", luidt het in de visietekst. De VRT bewijst volgens Luc Van den Brande, de voorzitter van de raad van bestuur, elke dag haar toegevoegde maatschappelijke én economische waarde. "We willen die meerwaarde blijven bewijzen. En deze nog beter duiden en delen met de beleidsverantwoordelijken en de hele samenleving. Maar om een verbindende factor tussen de burgers, de overheid en de audiovisuele sector te kunnen blijven, zijn, in overleg, extra inspanningen nodig. Een stabiele en duurzame financiering is daarbij essentieel." De VRT wil zich als onafhankelijke publieke omroep ten dienste stellen van de democratische samenleving. "Die rol betekent in de praktijk: de publieke omroep verzekert de Vlaming van onpartijdige, betrouwbare, objectieve en onafhankelijke informatie. De publieke omroep blijft investeren in kwaliteitsvolle Vlaamse producties (radio, tv, online). De publieke omroep biedt educatieve en culturele programma's. De publieke omroep richt zich op de hele bevolking: zowel het brede publiek als specifieke doelgroepen worden aangesproken", aldus de visietekst. "In tijden van polarisering, versnippering en individuele mediaconsumptie zetten we volop in op het verbinden van mensen", benadrukt gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts. "Zo draagt de VRT elke dag bij aan het maatschappelijke en culturele debat. En dat in alle verscheidenheid. We tonen aan elkaar en aan de hele wereld wat Vlaanderen zo uniek maakt. Wat we met elkaar gemeen hebben. We creëren niet alleen verbindende programma's, maar zetten ook in op gedeelde ervaringen." Door de evoluties in het medialandschap en het mediagebruik wijzigt de opdracht van publieke omroepen in alle landen, stelt de visietekst. "Dat is ook het geval in Vlaanderen. De VRT wil, als publieke omroep, in de eerste plaats inzetten op het sterker en structureler maken van haar maatschappelijke rol. Die is actueler, relevanter en meer dan ooit noodzakelijk. Daarom zal de VRT de komende jaren haar schouders nog meer zetten onder de uitdagingen van de Vlaamse samenleving", luidt het. (Belga)

De visietekst "Vlaanderen mee-maken" bevat de krachtlijnen van de toekomstvisie van de VRT. De publicatie van de tekst is de start van de reflectie door de stakeholders en daarop volgend de onderhandeling met Vlaams minister van Media Benjamin Dalle rond een nieuwe beheersovereenkomst. De huidige beheersovereenkomst tussen openbare omroep en de Vlaamse regering loopt eind 2020 af. Volgens de openbare omroep bevinden Vlaanderen en de VRT zelf zich op "een scharniermoment". "Dat vraagt om een ambitieuze beheersovereenkomst en een daarop afgestemde en duurzame financiering", luidt het in de visietekst. De VRT bewijst volgens Luc Van den Brande, de voorzitter van de raad van bestuur, elke dag haar toegevoegde maatschappelijke én economische waarde. "We willen die meerwaarde blijven bewijzen. En deze nog beter duiden en delen met de beleidsverantwoordelijken en de hele samenleving. Maar om een verbindende factor tussen de burgers, de overheid en de audiovisuele sector te kunnen blijven, zijn, in overleg, extra inspanningen nodig. Een stabiele en duurzame financiering is daarbij essentieel." De VRT wil zich als onafhankelijke publieke omroep ten dienste stellen van de democratische samenleving. "Die rol betekent in de praktijk: de publieke omroep verzekert de Vlaming van onpartijdige, betrouwbare, objectieve en onafhankelijke informatie. De publieke omroep blijft investeren in kwaliteitsvolle Vlaamse producties (radio, tv, online). De publieke omroep biedt educatieve en culturele programma's. De publieke omroep richt zich op de hele bevolking: zowel het brede publiek als specifieke doelgroepen worden aangesproken", aldus de visietekst. "In tijden van polarisering, versnippering en individuele mediaconsumptie zetten we volop in op het verbinden van mensen", benadrukt gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts. "Zo draagt de VRT elke dag bij aan het maatschappelijke en culturele debat. En dat in alle verscheidenheid. We tonen aan elkaar en aan de hele wereld wat Vlaanderen zo uniek maakt. Wat we met elkaar gemeen hebben. We creëren niet alleen verbindende programma's, maar zetten ook in op gedeelde ervaringen." Door de evoluties in het medialandschap en het mediagebruik wijzigt de opdracht van publieke omroepen in alle landen, stelt de visietekst. "Dat is ook het geval in Vlaanderen. De VRT wil, als publieke omroep, in de eerste plaats inzetten op het sterker en structureler maken van haar maatschappelijke rol. Die is actueler, relevanter en meer dan ooit noodzakelijk. Daarom zal de VRT de komende jaren haar schouders nog meer zetten onder de uitdagingen van de Vlaamse samenleving", luidt het. (Belga)