'We moeten durven stellen dat de Conventie van Genève een deel is van het probleem', stelde N-VA-voorzitter Bart De Wever in het openingscollege Politicologie, georganiseerd door UGent-professor Carl Devos. 'De Conventie van Genève dateert van 1951, maar wordt nog steeds toegepast', zo plaatste De Wever de internationale afspraak in historisch perspectief. 'Maar de sociale zekerheid van toen kan je niet vergelijken met de situatie van vandaag.'
...