Tot nader order gaat alles door zoals gepland. Op 21 maart opent de digitale stembus om 8 uur 's morgens. Vier kandidaat-voorzitters en 118 kandidaat-bestuursleden dingen dan naar de stem van de Open VLD-leden. Als geen enkele van de kandidaat-voorzitters (Egbert Lachaert, Bart Tommelein, Els Ampe of Stefaan Nuytten) de absolute meerderheid haalt, dan volgt een tweede stemronde op 31 maart die moet uitmaken wie Gwendolyn Rutten opvolgt.
...

Tot nader order gaat alles door zoals gepland. Op 21 maart opent de digitale stembus om 8 uur 's morgens. Vier kandidaat-voorzitters en 118 kandidaat-bestuursleden dingen dan naar de stem van de Open VLD-leden. Als geen enkele van de kandidaat-voorzitters (Egbert Lachaert, Bart Tommelein, Els Ampe of Stefaan Nuytten) de absolute meerderheid haalt, dan volgt een tweede stemronde op 31 maart die moet uitmaken wie Gwendolyn Rutten opvolgt. Door de coronapandemie is de voorzitterscampagne al feitelijk stilgelegd. Op 12 maart kondigde Bart Tommelein aan dat de resterende debatten - in overleg met zijn medekandidaten - zouden worden afgelast.De verkiezingen zelf gaan voorlopig echter door. Dat de stemming elektronisch verloopt, speelt uiteraard een rol. Maar niet iedereen vindt dat een goed idee. Meerdere kandidaten voor het Open VLD-partijbestuur vragen dat de verkiezingen worden uitgesteld, zo vernam Knack. Sommigen maken gewag van een uitstel van twee maanden. Ook Vlaams Parlementslid en kandidate voor het partijbestuur Stephanie D'Hose vraagt uitstel. 'Ik zou het nu echt heel erg misplaatst vinden om met onszelf bezig te zijn', zegt ze. Van Europees Parlementslid en kandidate Hilde Vautmans mogen de verkiezingen eveneens worden uitgesteld. 'Daar is niemand nu mee bezig. Ik ben volle dagen bezig om de vragen van de mensen en de ondernemers te beantwoorden.'Voorzitterskandidate en Vlaams Parlementslid Els Ampe steunt die oproep. 'Het zou nu wereldvreemd zijn om de verkiezingen door te laten gaan. Mensen hebben nu andere zaken aan hun hoofd.' Voorzitterskandidaat en Kamerfractieleider Egbert Lachaert is het daar niet helemaal mee eens. 'Ik snap dat de omstandigheden niet evident zijn', zegt hij. 'Maar de vraag is of uitstellen beter is. We weten niet zeker of we bij uitstel de verkiezingen georganiseerd krijgen voor de zomer. En intussen wacht iedereen in de Wetstraat al maanden op de Open VLD en de nieuwe voorzitter.'Bart Tommelein is er naar eigen zeggen niet mee bezig. Hij is als burgemeester van Oostende volop in de weer met de praktische uitwerking van de strijd tegen corona, klinkt het. 'Het is niet aan de kandidaten om te beslissen of een verkiezing wordt uitgesteld. Daar bestaat een kiescomité en een partijbureau voor.'Dat comité polste eerder deze week al via e-mail bij de kandidaten hoe zij tegenover een mogelijk uitstel staan. Dat potentiële uitstel is politiek niet onbelangrijk. Rutten zou zo nog minstens enkele maanden langer aan het roer blijven, wat betekent dat ze ook een vinger in de pap te brokken heeft bij de vorming van een nieuwe volwaardige regering. Die zou in principe moeten landen binnen zes maanden, wanneer de regering-Wilmès II terug het vertrouwen zal vragen aan de Kamer.