Vooruit doet vier suggesties voor beter Vlaams welzijnsbeleid

Conner Rousseau © Getty Images

Nu er met Hilde Crevits een nieuwe minister van Welzijn is aangesteld, legt oppositiepartij Vooruit een aantal suggesties op tafel voor een beter welzijnsbeleid.

‘Dat is nodig na 20 jaar falend welzijnsbeleid door CD&V’, zegt Vlaams fractieleider Hannes Anaf. De partij vraagt een indexering van het Groeipakket en het zorgbudget, investeringen in kwalitatieve kinderopvang, een betere bescherming van ouderen en de mogelijkheid dat hulpverleners en rechters sneller ingrijpen bij kinderverwaarlozing.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau is scherp voor bijna 20 jaar CD&V op Welzijn. ‘Al bijna 20 jaar zwaait CD&V de plak op welzijn. En wat is het resultaat? De wachtlijsten zijn nog nooit zo lang geweest. Onze kinderopvang is te duur, onderbemand en houdt te weinig rekening met de noden van de kinderen zelf. En terwijl mensen niet meer weten welke factuur eerst betaald, bespaart de Vlaamse regering op kinderbijslag, op mensen met zware zorgbehoeften en op onze ouderen’, zegt Rousseau. 

Vooruit roept minister Crevits op het over een andere boeg te gooien en schuift zelf vier prioriteiten naar voor, prioriteiten die de regering kan financieren met de 1 miljard aan meeropbrengsten onder meer dankzij de stijgende inflatie. 

Zo herhaalt de partij de vraag naar de volledige indexering van het Groeipakket en vraagt de partij ook de indexering van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. 

Daarnaast vragen de Vlaamse socialisten extra investeringen in kwalitatieve kinderopvang. Vooral de huidige kind-begeleiderratio omlaag. Vandaag ligt die op 1 op 8 (of 9). Tegen 2030 wil Vooruit dat terugbrengen tot 1 op 5. 

Verder wil de partij de wantoestanden in de ouderenzorg beter aanpakken onder meer door een verdubbeling van de zorginspectie. 

Er moet ook een betere aanpak van kindermishandeling of – verwaarlozing komen. Vooruit-voorzitter Rousseau legde eind vorig jaar al een voorstel op tafel om kinderen in onveilige thuissituaties beter te beschermen. In dat voorstel schuift hij een reeks hervormingen naar voor waardoor hulpverleners en jeugdrechters meer instrumenten krijgen om kinderen te beschermen en ouders te begeleiden.

Partner Content