Maar de regering had voor Voka ambitieuzer moeten zijn wat betreft structurele saneringen aan uitgavenzijde. "Hier realiseert men immers maar een besparing van 295 miljoen euro terwijl men wel gaat voor 851 miljoen euro aan diverse inkomsten en belastingen", luidt het. Voka vindt daarom dat er bij het relanceplan waar de federale ministers zich nu over buigen, meer ingezet moet worden op structuurhervormingen. "Willen we economische groei realiseren, dan moet er bespaard op de overheid zodat de kostencompetitiviteit van ons land verbetert", aldus Libeer, die ook een opdracht voor de Vlaamse regering in deze federale begroting ziet: "Zij moet het zero-base-budgetprincipe toepassen op de usurperende bevoegdheden die overkomen. Dit wil zeggen dat ze kritisch toetst welke van deze werkelijk relevant zijn, en welke dus kunnen worden afgeschaft". (AHO)

Maar de regering had voor Voka ambitieuzer moeten zijn wat betreft structurele saneringen aan uitgavenzijde. "Hier realiseert men immers maar een besparing van 295 miljoen euro terwijl men wel gaat voor 851 miljoen euro aan diverse inkomsten en belastingen", luidt het. Voka vindt daarom dat er bij het relanceplan waar de federale ministers zich nu over buigen, meer ingezet moet worden op structuurhervormingen. "Willen we economische groei realiseren, dan moet er bespaard op de overheid zodat de kostencompetitiviteit van ons land verbetert", aldus Libeer, die ook een opdracht voor de Vlaamse regering in deze federale begroting ziet: "Zij moet het zero-base-budgetprincipe toepassen op de usurperende bevoegdheden die overkomen. Dit wil zeggen dat ze kritisch toetst welke van deze werkelijk relevant zijn, en welke dus kunnen worden afgeschaft". (AHO)