Vlaamse regering verlengt en verruimt mandaat PFAS-opdrachthouder

3M in Zwijndrecht © Frederic Sierakowski

De Vlaamse regering verlengt het mandaat van Karl Vrancken als PFAS-opdrachthouder tot eind 2022. Tegen dan moet er een versterkt PFAS-actieplan op tafel liggen. De rol van de opdrachthouder wordt ook uitgebreid. Zo moet Vrancken een aanpak voor grote werven uitwerken. Zelf dingt de opdrachthouder aan op snelle duidelijkheid over de stilgelegde Oosterweel-werf.

De Vlaamse regering stelde Karl Vrancken in juni vorig jaar aan als PFAS-opdrachthouder. Vrancken kreeg de taak de PFAS-problematiek te coördineren. Hij heeft intussen op basis van breed overleg verschillende rapporten en adviezen afgeleverd, zoals onlangs nog een tussentijds rapport waarin hij een strenger PFAS-normenkader voorstelt. 

Maar het werk is niet af. De regering heeft daarom beslist het mandaat van Vrancken te verlengen tot eind 2022. Op die manier kan Vrancken meewerken aan een versterkt PFAS-actieplan dat eind dit jaar klaar moet zijn.

De opdracht van Vrancken wordt ook uitgebreid.  ‘Rekening houdend met het verstrengde handelingskader zal ik een aanpak uitwerken die zorgt dat andere grote werven niet opnieuw een risico op verspreiding of blootstelling aan PFAS veroorzaken’, legt Vrancken uit.

De PFAS-opdrachthouder dringt ook aan op snelle duidelijkheid over de Oosterweel-werf. De grondwerken op die werf liggen intussen alweer een maand grotendeels stil na een uitspraak van de Raad van State.

Volgens Vrancken is het tijd voor actie en moet ‘iedereen nu zijn verantwoordelijkheid nemen’. ‘De mensen die in Zwijndrecht en rond de werf wonen, verdienen snel duidelijkheid: hoe zullen zij beschermd worden, wat gebeurt er met de verontreinigde grond, wat met hun tuin, wat met de voortgang van de werf?’

Vrancken verwijst naar een overleg van 28 april met alle betrokkenen, ook met 3M en bouwheer Lantis. “Alle stakeholders hebben zich toen bereid verklaard om mee na te denken over een oplossing. Alles ligt klaar om het overlegproces over deze oplossing van start te laten gaan”, aldus Vrancken. Wat die oplossing precies inhoudt, is voorlopig nog onduidelijk.

Partner Content