Primeur deze legislatuur: Vlaams Parlement keurt decreet goed met één tegenstem van CD&V

Tinne Rombouts (CD&V) © Belga

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement heeft woensdag het decreet goedgekeurd dat de Nationale Parken vormgeeft. Dat gebeurde met een tegenstem van CD&V-parlementslid Tinne Rombouts.

Een tegenstem uit een meerderheidspartij bij een initiatief van de meerderheid kwam deze legislatuur nog niet voor. Ook voor echte tegenwind moet al worden teruggespoeld tot de Open VLD-dagen van Sihame El Kaouakibi. Zij stemde mee met de oppositie om de regering aan te zetten praktijktesten tegen discriminatie in te voeren.

CD&V-lid Tinne Rombouts liet vorige week al weten dat ze zou tegenstemmen bij dit decreet. Ze kan zich echt niet vinden in enkele fundamentele details.

In het regeerakkoord heeft de Vlaamse regering afgesproken om deze legislatuur drie Landschapsparken en vier Nationale Parken te erkennen. Er werd een traject uitgestippeld met kandidaturen, jury’s en selectieprocedures.

In het voorliggende decreet wordt onder meer vastgelegd wie zich kandidaat kan stellen, hoe een park er moet uitzien en wie er in het bestuur kan zitten. Een van de bepalingen is bijvoorbeeld dat 75 procent van de oppervlakte moet worden omgezet in natuurreservaat.

Maar de voorbije weken en maanden doken er bij verschillende betrokken gemeentebesturen bedenkingen op. Ook meerderheidspartij CD&V maakt zich al een tijdje zorgen, onder meer omwille van de mogelijke impact op de landbouw. Eerder liet minister van Landbouw Jo Brouns al weten dat het park Taxandria in het Turnhouts Vennegebied er wat hem betreft niet kan komen, omdat er momenteel al genoeg stikstofinspanningen worden gevraagd van de regio.

Het decreet werd in de laatste rechte lijn nog bijgestuurd met amendementen – onder meer om bestemmingswijzigingen van bijvoorbeeld landbouwgrond naar natuurgrond uit te sluiten – maar voor CD&V-parlementslid Tinne Rombouts was dat nog steeds onvoldoende.

‘Dit heeft al voor heel wat chaos, teleurstellingen en rechtsonzekerheid op het terrein gezorgd’, zei ze woensdag. ‘Samenwerkingen die jaren goed liepen, mondden uit in conflicten. Er is grote bezorgdheid voor zij die in de omgeving wonen, werken of ondernemen.’

Volgens Rombouts zullen de parken wel degelijk een impact hebben op het omliggende gebied, omwille van de grote oppervlakte aan natuurreservaat. ‘We weten dat dat beperkingen met zich meebrengt, zoals extra afstandsregels’, zei ze.

Stijn De Roo van CD&V toonde zich in zijn tussenkomst milder, maar ook hij formuleerde op zijn beurt bezorgdheden. Hij riep de lokale besturen op om perspectief te geven aan de ondernemers in de buurt.

Begrafenisstemming

‘Hoe denkt u mee te zorgen voor draagvlak als u met een dergelijke begrafenisstemming dit decreet staat te verdedigen’, vroeg Mieke Schauvliege van Groen zich af.

Vooruit en Groen verweten de meerderheid voorts dat het decreet door alle wijzigingen en bijstellingen een lege doos is geworden. Maar dat is volgens de coalitiepartners nu net de bedoeling. Ze willen de regie in handen geven van de lokale initiatiefnemers en de lokale besturen. De parken moeten van onderuit worden opgebouwd.

Bij Open VLD uitte Bart Van Hulle eerder al bedenkingen bij het decreet. Hij liet zich woensdag verontschuldigen en nam dus niet deel aan de stemming.

Partner Content