Vlaams Parlement vraagt sterkere Vlaamse stem in buitenlands beleid

Karl Vanlouwe © Getty Images

Het Vlaams Parlement vraagt een grotere en duidelijkere rol voor Vlaanderen op vlak van Europees en buitenlands beleid. Maar daarvoor moeten wel de samenwerkingsakkoorden tussen de deelstaten en de federale overheid geactualiseerd worden.

‘Enkel op die manier kan Vlaanderen zijn grondwettelijke bevoegdheden terdege uitoefenen’, zegt Karl Vanlouwe (N-VA), die samen met Karin Brouwers (CD&V) en Bart Tommelein (Open VLD) een voorstel van resolutie heeft ingediend dat woensdag is goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

De resolutie dringt aan op de opfrissing en aanpassing van een kaderakkoord en twee samenwerkingsakkoorden die het statuut van de deelstatelijke diplomaten en de rol van de Belgische deelstaten bij de EU en andere internationale organisaties bepalen. Conform het ‘in foro interno, in foro externo’ beginsel zijn de deelstaten immers bevoegd om ook internationaal op te treden voor hun interne materiële bevoegdheden, zoals onderwijs of leefmilieu.

Die vertegenwoordiging op Europese en internationale fora is momenteel vastgelegd in akkoorden tussen de federale overheid en de deelstaten die bijna dertig jaar oud zijn en dateren uit 1994 en 1995. 

‘Door opeenvolgende staatshervormingen en internationale en Europese verdragswijzigingen zijn die akkoorden gedateerd en totaal niet meer aangepast aan de interne Belgische bevoegdheidsverdeling, laat staan aan de veranderende realiteit in de EU en andere internationale organisaties’, zegt N-VA-parlementslid Vanlouwe. Hierdoor worden de deelstaten op Europees of internationaal niveau soms vertegenwoordigd door federale diplomaten, ook al gaat het om regionale bevoegdheden.

Daarom dringt de resolutie aan op een herziening van de samenwerkingsakkoorden. ‘België wordt voorzitter van de raad van de Europese Unie tijdens het eerste semester van 2024. Op dat ogenblik worden de huidige samenwerkingsakkoorden 30 jaar. Het zou een mooi signaal zijn dat ons land er tegen dan in slaagt de verouderde akkoorden eindelijk aan te passen’, zegt Vlaams parlementslid Karin Brouwers (CD&V).

Een actualisering van de huidige akkoorden moet er voor zorgen dat Vlaanderen vaker vertegenwoordigd is aan de Europese tafel. ‘De Europese Unie en de internationale instellingen spelen een steeds belangrijkere rol in tal van bevoegdheidsdomeinen’, zegt Open VLD-parlementslid Bart Tommelein.

‘Vlaanderen moet als regio met eigen bevoegdheden actief kunnen deelnemen aan de totstandkoming van dat Europese en internationale beleid. De hernieuwde afspraken die we met de federale en andere overheden willen maken, leiden tot minder verkokering van ons internationaal optreden.’

Partner Content