Vlaams begrotingstekort miljard groter dan verwacht

Matthias Diependaele en Jan Jambon. © belga

Het Vlaamse begrotingstekort voor volgend jaar is een miljard groter dan verwacht. Dat blijkt uit cijfers die Begrotingsminister Matthias Diependaele verzamelde. De oorzaak is de economische groei die lager uitvalt dan verwacht en de teruglopende inkomsten uit registratierechten.

Bij ongewijzigd beleid loopt het tekort in 2024 op tot 2 miljard euro, zonder de uitgaven voor de aanleg van de Oosterweelverbinding en voor de relancemaatregelen. Worden die twee wel meegerekend, bedraagt het deficit 3 miljard euro. De twee kostenposten worden echter meestal buiten de berekening gehouden omdat ze deels zullen worden terugverdiend.

De afkoelende huizenmarkt zorgt voor 692 miljoen euro aan minderinkomsten, in vergelijking met de prognose die vorig jaar werd gemaakt. De huizenprijzen stijgen immers niet meer, ze volgen enkel nog de inflatie, en dat komt onverwacht. Daarnaast worden er minder huizen verkocht. In de eerste helft van het jaar 23 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar en in de tweede helft naar verwachting 20 procent. Een tweede domper voor de begroting zijn de cijfers die het Planbureau vorige week bekendmaakte.

Terwijl het Planbureau drie maanden geleden nog mikte op een groei dit en volgend jaar van respectievelijk 1,3 en 1,6 procent, is de verwachting dat de Belgische economie dit jaar 1 procent zal groeien. In 2024 zou de groei 1,3 procent bedragen. Het gaat om een aanzienlijke vertraging in vergelijking met 2022, toen de groei 3,2 procent bedroeg.

Vlaanderen ondervindt daarvan vooral effect via de opcentiemen die het krijgt op de inkomensbelasting. Volgens de jongste inschatting lopen de verwachte inkomsten daardoor terug met iets minder dan 300 miljoen euro.

Diependaele waarschuwde vorige week al dat de verwachtingen voor een grote investering in de kinderopvang best niet te hooggespannen zijn. Er is nog steeds een investering mogelijk, net als voor het leerlingenvervoer, maar die zal toch voor een stuk moeten worden gecompenseerd, is maandag te horen.

De kans dat een van de drie partijen een jaar voor de verkiezingen met een belastingverhoging zal willen komen, is klein. De oplossing zal dus eerder moeten worden gezocht in besparingen. Vanaf deze week buigen de kabinetten zich over de begroting 2024. Vanaf volgende week wordt er opgeschaald, om vrijdag de echte begrotingsbespreking aan te vatten in aanloop naar de septemberverklaring op maandag 25 september.

Lees meer over:

Partner Content