Met 150 zijn ze, de parlementsleden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Een cijfer dat sommige partijen tegen de borst stuit. Daarom wordt er al jaren gesproken over een afslanking.
...

Met 150 zijn ze, de parlementsleden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Een cijfer dat sommige partijen tegen de borst stuit. Daarom wordt er al jaren gesproken over een afslanking. Het Vivaldi-regeerakkoord geeft opnieuw een voorzet. 'Het statuut en aantal van de parlementsleden' staat mee in het rijtje waarover de volgende regering wil nadenken. Ook de grootte van de kieskringen en de toekomst van de Senaat staat ter discussie. De bedoeling is dat zowel de Kamer, gewone burgers als de academische wereld betrokken worden in de denkoefening.Volgens partijvoorzitters Joachim Coens (CD&V), Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (SP.A) moet het niet bij de Kamer blijven. Dat zeiden ze dinsdag op het openingscollege politicologie van Carl Devos (UGent).In één beweging kijken ze naar de 124 leden van het Vlaams Parlement. Zo vindt Lachaert dat daar 'heel veel parlementsleden zijn om ambtelijk te discussiëren'. Een voorstel van de liberale kopman: zorg ervoor dat een aantal Vlaams Parlementsleden tegelijk lid kan worden van de Kamer. Zo bouw je het totale aantal volksvertegenwoordigers vanzelf af. Een gevoelig voorstel voor de socialisten, die de afgelopen jaren hebben ingezet op de 'decumul'. In elk geval kan de federale meerderheid niet ingrijpen in de samenstelling van het Vlaams Parlement. Dat kan ze wél in de Kamer. De regering-Michel verklaarde vorig jaar grondwetsartikel 63 voor herziening vatbaar. Dat regelt het aantal Kamerleden. Met een tweederdemeerderheid kan men daar deze legislatuur al aan morrelen. Maar als de Vivaldisten het over Vlaanderen willen hebben, zullen ze hoe dan ook de N-VA tegenkomen. Die is nog steeds de grootste partij in de Vlaamse regering-Jambon. Het kabinet van viceminister-president Ben Weyts (N-VA) sluit alvast niets uit. 'Wij verwelkomen elke openheid om hierover te praten. Het is geen geheim dat wij hier voor voelen. Het parlement kan zelf ook het voortouw nemen', luidt het. Elders is te horen dat de afslanking van het aantal Vlaamse Parlementsleden 'geen prioriteit' is, aldus N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele. Het idee is bespreekbaar, 'maar mag het geen fetisj worden'. Hij stipt aan dat de vorige Vlaamse regering al het mes zette in het aantal provincieraadsleden.Vandaele vraagt om eerst de Senaat weg te halen. 'Als we meer bevoegdheden naar de regio's willen brengen, dan zou je verwachten dat we daar net het laatst snijden.'