Na jaren onderhandelen heeft het Europees Parlement eindelijk toegestemd om de dialoog aan te gaan met de lidstaten over het zogenaamde Mobiliteitspakket. Met dat pakket wil de Europese Unie tegemoetkomen aan de verzuchtingen van vooral West-Europese lidstaten over dubieuze praktijken in de transportsector.
...