Na jaren onderhandelen heeft het Europees Parlement eindelijk toegestemd om de dialoog aan te gaan met de lidstaten over het zogenaamde Mobiliteitspakket. Met dat pakket wil de Europese Unie tegemoetkomen aan de verzuchtingen van vooral West-Europese lidstaten over dubieuze praktijken in de transportsector.
...

Na jaren onderhandelen heeft het Europees Parlement eindelijk toegestemd om de dialoog aan te gaan met de lidstaten over het zogenaamde Mobiliteitspakket. Met dat pakket wil de Europese Unie tegemoetkomen aan de verzuchtingen van vooral West-Europese lidstaten over dubieuze praktijken in de transportsector.Zo pleiten zowel het Parlement als de Raad van Ministers voor een hardere aanpak van postbusbedrijven. Via zulke constructies worden veelal Oost-Europese chauffeurs aangeworven om in België te rijden aan gunstigere Oost-Europese tarieven. Die oneerlijke concurrentie zou strenger worden aangepakt door te controleren of de bedrijven daadwerkelijk opereren in het land waar het adres is gevestigd. Daarnaast is er consensus gegroeid over een verbod voor chauffeurs om hun weekendrust door te brengen in de cabine van hun vrachtwagen. 'Een cabine van 2 op 2 meter is verre van de ideale plaats om goed tot rust te komen, laat staan om weekend na weekend in door te brengen', zegt Europarlementslid Cindy Franssen (CD&V), die de zaak opvolgt. Binnenkort zullen bedrijven dus hotelkamers moeten regelen voor hun personeel.Ook zal het in de toekomst moeilijker worden om de verplichte rusttijden te omzeilen. 'Alle nieuwe én bestaande trucks moeten versneld van slimme, gps-gestuurde tachografen worden voorzien tegen 2024', zegt Franssen. Die elektronische toestellen registreren het traject van de vrachtwagens en berekenen de rij- en rusttijden. Binnenkort zullen de tachografen ook moeten registreren of de vrachtwagen een landsgrens overschrijdt. De maximale duurtijd waarin een buitenlandse vrachtwagen mag rondrijden in ons land na de eerste lossing zal nog maar drie dagen bedragen. VisegradlandenOpvallend: de Europarlementariërs willen de tachograaf ook verplichten voor bestelwagens boven de 2,4 ton die worden ingezet voor internationaal vervoer. Dat fenomeen is de laatste jaren gegroeid. Voor buitenlandse transportbedrijven is het immers een handige manier om de regels voor vrachtwagens te omzeilen. Bestuurders van bestelwagens mogen langer dan negen uur per dag rijden en kunnen eveneens de maximale ononderbroken rijtijd van 4,5 uur aan hun laars lappen. 'Door de tachograaf te verplichten voor bestelwagens dichten we de mazen in het net', aldus Franssen. Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) heeft zich in het verleden overigens al voorstander getoond van de maatregel. Tot zover de punten waarover het Parlement en de lidstaten het nagenoeg eens zijn. De discussie rond de flexibilisering van de rij- en rusttijden is een ander paar mouwen. Zo willen de Visegradlanden (Polen, Hongarije, Slovakije en Tsjechië) de mogelijkheid invoeren om vrachtwagenchauffeurs slechts twee dagen rusttijd te geven op drie werkweken tijd. Ook Frans president Emmanuel Macron staat niet afkerig tegenover die vraag. Voor België is die versoepeling daarentegen een 'no go', aldus Franssen. 'In het kader van de verkeersveiligheid en de sociale verworvenheden moeten we als parlement ons principieel punt durven maken', zegt Franssen. De onderhandelingen tussen Parlement en Raad van Ministers zouden in de eerste helft van 2020 afgerond kunnen worden.