'Wij werden vorige zomer met een nijpend personeelstekort geconfronteerd en daarom werd de strafkamer, die die zaak zou behandelen, tijdelijk gesloten.'

Uitgesteld

De correctionele rechtbank van Antwerpen had Steve B. op 30 juni 2017 veroordeeld tot vier jaar cel voor de verkrachting van zijn ex-vriendin. Op 27 juli 2017 tekende hij hoger beroep aan tegen de strafmaat, gevolgd door het openbaar ministerie op 31 juli 2017. Op 27 maart 2018 werd Steve B. gedagvaard door het openbaar ministerie voor de zitting van 9 mei 2018 in strafkamer C2.

'Op 9 mei 2018 werd de zaak om organisatorische redenen uitgesteld naar 28 november 2018. Op 3 juli 2018 werd echter beslist om de werking van kamer C2 tijdelijk op te schorten door een dramatisch tekort aan raadsheren. Tussen 1 september 2018 en 1 maart 2019 gingen er namelijk zes magistraten met pensioen, onder wie vier strafrechters. Er waren dus simpelweg niet genoeg bevoegde magistraten om alle strafkamers te bemannen', zegt Rob Hobin.

Of hij minister van Justitie Koen Geens (CD&V) nu met de vinger wijst? 'Nee, absoluut niet. Ik gooi naar niemand een steen. Het is gewoon een feit dat wij met een enorme onderbezetting te kampen kregen.'

En dus werd beslist om de C2-kamer tijdelijk te sluiten, omdat die het grootste aantal niet gespecialiseerde strafzaken behandelde. Een zestigtal dossiers, waaronder ook de zaak van Steve B., werd onbepaald uitgesteld. Alle partijen kregen een brief dat ze niet meer hoefden te verschijnen op de vastgestelde dag en dat ze opnieuw gedagvaard zouden worden.

Intussen werd beslist om de C2-kamer vanaf 1 september 2019 opnieuw te openen. In mei en juni worden drie inleidende zittingen georganiseerd, waarop die zestigtal dossiers opnieuw gedagvaard wordt. Het parket-generaal bekijkt momenteel welke zaken daartussen zitten. Ook Steve B. werd opnieuw gedagvaard voor de zitting van 5 juni. Als zijn zaak dan behandeld wordt, zou er nog voor het gerechtelijk verlof een uitspraak kunnen zijn.

Maatregelen

Rob Hobin drukte tijdens de persconferentie ook zijn medeleven met de familie en de vrienden van Julie uit. 'De verslagenheid was groot, toen het nieuws ons bereikte. Het heeft ons niet alleen op menselijk vlak aangegrepen, maar het heeft ons ook getroffen in de kern van de waarden die wij in ons werk willen steken. Wij hebben er altijd naar gestreefd om zaken binnen het jaar af te handelen. In de zaak van Steve B. was dit niet geval.'

Om een tijdige afhandeling van strafzaken te garanderen, heeft Rob Hobin beslist dat er meer burgerlijke zaken door één raadsheer behandeld zullen worden in plaats van door drie. Op die manier wordt de personeelsbezetting in de strafsectie gevrijwaard.

'Wij werden vorige zomer met een nijpend personeelstekort geconfronteerd en daarom werd de strafkamer, die die zaak zou behandelen, tijdelijk gesloten.'De correctionele rechtbank van Antwerpen had Steve B. op 30 juni 2017 veroordeeld tot vier jaar cel voor de verkrachting van zijn ex-vriendin. Op 27 juli 2017 tekende hij hoger beroep aan tegen de strafmaat, gevolgd door het openbaar ministerie op 31 juli 2017. Op 27 maart 2018 werd Steve B. gedagvaard door het openbaar ministerie voor de zitting van 9 mei 2018 in strafkamer C2. 'Op 9 mei 2018 werd de zaak om organisatorische redenen uitgesteld naar 28 november 2018. Op 3 juli 2018 werd echter beslist om de werking van kamer C2 tijdelijk op te schorten door een dramatisch tekort aan raadsheren. Tussen 1 september 2018 en 1 maart 2019 gingen er namelijk zes magistraten met pensioen, onder wie vier strafrechters. Er waren dus simpelweg niet genoeg bevoegde magistraten om alle strafkamers te bemannen', zegt Rob Hobin. Of hij minister van Justitie Koen Geens (CD&V) nu met de vinger wijst? 'Nee, absoluut niet. Ik gooi naar niemand een steen. Het is gewoon een feit dat wij met een enorme onderbezetting te kampen kregen.' En dus werd beslist om de C2-kamer tijdelijk te sluiten, omdat die het grootste aantal niet gespecialiseerde strafzaken behandelde. Een zestigtal dossiers, waaronder ook de zaak van Steve B., werd onbepaald uitgesteld. Alle partijen kregen een brief dat ze niet meer hoefden te verschijnen op de vastgestelde dag en dat ze opnieuw gedagvaard zouden worden. Intussen werd beslist om de C2-kamer vanaf 1 september 2019 opnieuw te openen. In mei en juni worden drie inleidende zittingen georganiseerd, waarop die zestigtal dossiers opnieuw gedagvaard wordt. Het parket-generaal bekijkt momenteel welke zaken daartussen zitten. Ook Steve B. werd opnieuw gedagvaard voor de zitting van 5 juni. Als zijn zaak dan behandeld wordt, zou er nog voor het gerechtelijk verlof een uitspraak kunnen zijn. Rob Hobin drukte tijdens de persconferentie ook zijn medeleven met de familie en de vrienden van Julie uit. 'De verslagenheid was groot, toen het nieuws ons bereikte. Het heeft ons niet alleen op menselijk vlak aangegrepen, maar het heeft ons ook getroffen in de kern van de waarden die wij in ons werk willen steken. Wij hebben er altijd naar gestreefd om zaken binnen het jaar af te handelen. In de zaak van Steve B. was dit niet geval.' Om een tijdige afhandeling van strafzaken te garanderen, heeft Rob Hobin beslist dat er meer burgerlijke zaken door één raadsheer behandeld zullen worden in plaats van door drie. Op die manier wordt de personeelsbezetting in de strafsectie gevrijwaard.