Ben Weyts, als Vlaams minister bevoegd voor de Vlaamse rand, voerde in Halle het woord naar aanleiding van de opening van het N-VA-campagnesecretariaat op de Grote Markt. "De Vlaamse overheid moet zich in de eerste plaats concentreren op de aankoop van braakgronden die kunnen bebost worden en niet op bosaankopen want die leveren geen extra-bomen op. Naast een aankoopplan voor dergelijke gronden moet men door middel van financiële stimuli ook private eigenaars van gronden aanzetten om deze te bebossen. Dit laatste is voor de Vlaamse overheid overigens een veel goedkopere oplossing dan zelf gronden aan te kopen. Ik wil voor dit alles onder meer extra middelen vanuit het boscompensatiefonds. Een miljoen extra bomen voor de hele provincie moet de komende legislatuur de ambitie zijn", aldus Weyts, die Vlaams lijsttrekker is voor de N-VA in Vlaams-Brabant.

Ook Groen pleit voor meer bomen in Vlaams-Brabant: de partij wil 2.000 hectare extra bos en een groene long die het Meerdaalwoud, Heverleebos, Hallerbos en Zoniënwoud verbindt. Jessika Soors (lijsttrekker voor de Kamer) en An Moerenhout (lijsttrekker voor het Vlaams Parlement), stelden eveneens zaterdag in Halle de speerpunten van hun kiescampagne voor.

De groenen willen dat tegen 2050 alle energie in Vlaams-Brabant afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. Daarvoor kijkt de partij onder meer naar biomassa uit groenafval van de eigen streek, windmolens, zonnevelden en zonnepanelen op de daken van sociale woningen, bedrijven en privé-woningen. Daarnaast wil men slim gebruik maken van warmteoverschotten van bedrijven. Burgers moeten via burgercoöperaties en collectieve projecten mee de touwtjes van de energievoorziening in handen krijgen. Groen wil ook dat de in de KU Leuven aanwezige toptechnologie meer ingezet wordt om van Vlaams-Brabant een voorbeeld te maken tegen de klimaatverandering.

Daarnaast zet Groen in op een transitie van het autoverkeer naar meer duurzaam transport. De partij wijst erop dat auto's zich in Groot-Bijgaarden voor 78 procent van de tijd vastrijden en dat het autoverkeer de provincie opzadelt met een enorme hoeveelheid fijn stof. Groen kant zich tegen de investering van 2 miljard euro in de verbreding van de Brusselse ring en pleit voor uitbreiding van het openbaar vervoer en veilige fietsinfrastructuur. De partij wil 2.000 extra zitplaatsen op de trein, 500 kilometer nieuwe veilige fietspaden, een versnelde afwerking van het GEN-fietsnetwerk en een slimme kilometerheffing.

Ben Weyts, als Vlaams minister bevoegd voor de Vlaamse rand, voerde in Halle het woord naar aanleiding van de opening van het N-VA-campagnesecretariaat op de Grote Markt. "De Vlaamse overheid moet zich in de eerste plaats concentreren op de aankoop van braakgronden die kunnen bebost worden en niet op bosaankopen want die leveren geen extra-bomen op. Naast een aankoopplan voor dergelijke gronden moet men door middel van financiële stimuli ook private eigenaars van gronden aanzetten om deze te bebossen. Dit laatste is voor de Vlaamse overheid overigens een veel goedkopere oplossing dan zelf gronden aan te kopen. Ik wil voor dit alles onder meer extra middelen vanuit het boscompensatiefonds. Een miljoen extra bomen voor de hele provincie moet de komende legislatuur de ambitie zijn", aldus Weyts, die Vlaams lijsttrekker is voor de N-VA in Vlaams-Brabant. Ook Groen pleit voor meer bomen in Vlaams-Brabant: de partij wil 2.000 hectare extra bos en een groene long die het Meerdaalwoud, Heverleebos, Hallerbos en Zoniënwoud verbindt. Jessika Soors (lijsttrekker voor de Kamer) en An Moerenhout (lijsttrekker voor het Vlaams Parlement), stelden eveneens zaterdag in Halle de speerpunten van hun kiescampagne voor. De groenen willen dat tegen 2050 alle energie in Vlaams-Brabant afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. Daarvoor kijkt de partij onder meer naar biomassa uit groenafval van de eigen streek, windmolens, zonnevelden en zonnepanelen op de daken van sociale woningen, bedrijven en privé-woningen. Daarnaast wil men slim gebruik maken van warmteoverschotten van bedrijven. Burgers moeten via burgercoöperaties en collectieve projecten mee de touwtjes van de energievoorziening in handen krijgen. Groen wil ook dat de in de KU Leuven aanwezige toptechnologie meer ingezet wordt om van Vlaams-Brabant een voorbeeld te maken tegen de klimaatverandering. Daarnaast zet Groen in op een transitie van het autoverkeer naar meer duurzaam transport. De partij wijst erop dat auto's zich in Groot-Bijgaarden voor 78 procent van de tijd vastrijden en dat het autoverkeer de provincie opzadelt met een enorme hoeveelheid fijn stof. Groen kant zich tegen de investering van 2 miljard euro in de verbreding van de Brusselse ring en pleit voor uitbreiding van het openbaar vervoer en veilige fietsinfrastructuur. De partij wil 2.000 extra zitplaatsen op de trein, 500 kilometer nieuwe veilige fietspaden, een versnelde afwerking van het GEN-fietsnetwerk en een slimme kilometerheffing.