Veelbesproken hervorming sociaal-cultureel volwassenwerk (voorlopig) van de baan

Veelbesproken hervorming sociaal-cultureel volwassenwerk (voorlopig) van de baan © belga

(Belga) De plannen van de Vlaamse meerderheidspartijen om in de toekomst geen subsidies meer toe te kennen aan “segregerende” verenigingen in het sociaal-cultureel volwassenwerk zijn voorlopig van de baan. Door een motie van oppositiepartijen Groen, sp.a en PVDA belanden de plannen tijdelijk in de koelkast. Daardoor kan de hervorming niet in werking treden op 1 december.

Even terugspoelen. Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld hebben vorige week een voorstel ingediend om socio-culturele verenigingen “die zich terugplooien op hun etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken” niet langer te ondersteunen. De meerderheidspartijen wilden daarmee snel uitvoering geven aan een passage uit het regeerakkoord. De aanpassing moest ingaan op 1 december. Op die manier probeerde men nog snel in te spelen op de beleidsplannen die de organisaties tegen eind 2019 moeten indienen. Maar de linkse oppositiepartijen Groen, sp.a en PVDA zijn niet te spreken over de plannen en over de manier waarop de meerderheid die aanpassing “door het parlement wil jagen”, zeker omdat het voorstel blijkbaar op de valreep nog extra werd bijgestuurd. De oppositie voelt zich gesteund door een kritisch spoedadvies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur (SARC). Die bestempelde het voorstel onder meer als “juridisch wankel”. Om de spoedbehandeling van het dossier in het Vlaams Parlement te verhinderen, diepten Groen, sp.a en PVDA artikel 73 van het reglement op. Dat artikel bepaalt dat parlementsleden een motie kunnen indienen wanneer er in een bepaling mogelijk sprake is van “discriminatie om ideologische en filosofische redenen”. Bij zo’n motie moet de parlementsvoorzitter de motie “onverwijld” naar de Kamer, Senaat en Franse Gemeenschap sturen. Zij oordelen dan samen met de voorzitter van het Vlaams Parlement over de ontvankelijkheid van de motie. Als de motie ontvankelijk wordt verklaard, worden het voorstel van decreet en de motie verwezen naar de Kamer en de Senaat. Zij moeten oordelen over de gegrondheid van de motie. In afwachting van die uitspraak moet de behandeling in het Vlaams Parlement opgeschort worden. Daarmee belandt het dossier voorlopig in de koelkast en kunnen de voorgestelde aanpassingen niet in werking treden op 1 december. Het oude decreet blijft dus van kracht. N-VA-parlementslid Marius Meremans betreurt het maneuver van de linkse oppositie. “De indienende partijen, PVDA, sp.a en Groen vertegenwoordigen één vierde van de Vlamingen het halfrond. Zij leggen de verantwoordelijkheid over een decreet dat 100 procent Vlaamse materie betreft nu bij Kamer en Senaat.” (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content