Iemand nog iets over Brussel gehoord in de aanloop naar Superzondag 26 mei? De regering-Michel had afgesproken om de communautaire zaken te laten rusten en voorrang te geven aan de financieel-economische problemen. Zo geschiedde. Al zijn de financieel-economische resultaten teleurstellend en waren de voorbije vijf jaar ook niet zo rustig op het communautaire vlak. Met name over de toekomst van Brussel laaiden de discussies hoog op. Telkens als er in Brussel een financieel schandaal opdook - en dat gebeurde meer dan eens - werd de fusie van de negentien Brusselse gemeenten te berde gebracht. Na de aanslagen in Zaventem en Brussel pleitte minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) voor de fusie van de zes Brusselse politiezones. En toen in onze hoofdstedelijke tunnels de brokstukken naar beneden vielen, riep Laurette Onkelinx (PS) dat Brussel meer geld moest krijgen.
...