Afbreken is geen optie, want vele kerken zijn beschermd, als monument of als waardevol stads- of dorpsgezicht. Nagenoeg alle Vlaamse steden en gemeenten sleutelen momenteel aan meerjarige kerkenbeleidsplannen. Nu al staat vast dat op middellange termijn een derde van de zowat 1800 Vlaamse parochiekerken zal worden herbestemd. Dat betekent niet noodzakelijk dat ze worden ontwijd of, zoals het kerkjuridisch correct luidt, aan de eredienst worden onttrokken. Herbestemming kan ook de vorm aannemen van medegebruik, een formule waarbij het kerkgebouw ruimtelijk wordt opgesplitst tussen een religieus en een profaan deel. Ook "medegebruik in de tijd" is een optie: de kerk krijgt een andere functie, maar wordt op welbepaalde tijdstippen voorbehouden voor de eredienst.
...