Valerie Van Peel (N-VA) stapt in 2024 uit de politiek

Valerie Van Peel en Lorin Parys worden ondervoorzitter N-VA © belga

Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA) stapt na de verkiezingen van 2024 uit de politiek. Haar functie als ondervoorzitter van de N-VA legt ze in het najaar neer. Bart De Wever blijft nog minstens tot na de verkiezingen voorzitter.

Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA) stapt in 2024 uit de politiek omwille van privé-overwegingen. Dat heeft ze zaterdag bekendgemaakt op de partijraad, maar ook via berichten op Twitter en Facebook gericht aan de kiezer.

In september stopt Van Peel bovendien als ondervoorzitter van N-VA. Daardoor moet de partij voor de tweede keer op korte tijd op zoek naar een ondervoorzitter. Eind maart kondigde Lorin Parys immers ook al zijn vertrek aan om CEO te worden bij de Pro League.

De 42-jarige Van Peel is sinds 2014 Kamerlid en sinds 2021 ondervoorzitter van de partij, en was intussen ook actief als OCMW-voorzitster en schepen in Kapellen. Hoewel ze haar vertrek heeft aangekondigd, blijft ze wel nog een tijdje actief. ‘Ik ga als politica een stap terugzetten en me met evenveel passie als altijd in het parlement voor de verdere verloop van mijn mandaat richten op mijn dossiers. Maar bij een volgende verkiezing kom ik niet meer op’, meldt ze via Facebook en Twitter.

Van Peel geeft aan dat het om een persoonlijke beslissing gaat, ‘die met veel meer te maken heeft dan alleen mijn job. Er zijn geen verborgen partijpolitieke redenen’, luidt het. ‘Ik ga op zoek naar nieuwe wegen waarbij ik de stem wil blijven van zij die er geen hebben en op andere manieren op zoek zal gaan naar impact. Maar niet voor ik een laatste keer probeer om bepaalde dossiers eindelijk door de mallemolen van het parlement te duwen.’

De politica gold als ondervoorzitster als het gezicht van de ‘softere kant’ van de partij. Binnen het parlement was ze vooral actief op dossiers als kindermisbruik – ze was in haar jeugd zelf slachtoffer -, het communautair geladen dossier van de numerus clausus in de studies geneeskunde en het lot van de asbestslachtoffers.

Bart de Wever blijft voorzitter

Voorts heeft de partijraad van N-VA zaterdag beslist de interne bestuursverkiezingen die voor eind 2023 en begin 2024 geprogrammeerd stonden, uit te stellen tot in het voorjaar van 2025. Dat betekent dat Bart De Wever nog minstens tot na de verkiezingen van 2024 voorzitter van N-VA blijft.

De Wever is al sinds 2004 algemeen voorzitter van N-VA en zal dat dus nog een poosje blijven. Normaal gezien stonden er in het najaar van 2023 en het voorjaar van 2024 arrondissementele bestuursverkiezingen, verkiezingen voor de partijraad, de partijbestuursverkiezingen en de verkiezingen van alle functies voor het dagelijks bestuur, inclusief die van nationaal voorzitter, geprogrammeerd. Die timing wordt ‘niet opportuun geacht’.

Daarom stemde de partijraad zaterdag met een bijzondere meerderheid in met een statutaire afwijking, waardoor die verkiezingen pas in het voorjaar van 2025 plaatsvinden. ‘De partijraad gaf zo het vertrouwen aan het partijbestuur, het dagelijks bestuur en voorzitter Bart De Wever om de partij minstens te blijven leiden tot na de verkiezingen van 2024’, luidt het.

De partijraad bevestigde overigens ook Steven Vandeput, Theo Francken, Anneleen Van Bossuyt, Sander Loones en Maaike De Vreese als de vijf themavoorzitters van het grote ledencongres van mei 2023. De partijraad keurde ook de timing van de voorbereidende werkzaamheden goed. Het statutair proces van het ledencongres wordt dit najaar opgestart.

Partner Content