Dat het kernkabinet vandaag wellicht de indexsprong goedkeurt, is 'stuitend onrechtvaardig', aldus het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACV, ABVV en ACLVB. De indexsprong is bovendien weinig doeltreffend in de strijd tegen werkloosheid, meent het vakbondsfront: 'De indexsprong - 2,6 miljard minder loonkost voor werkgevers - zal volgens het planbureau tegen 2020 amper 28.500 jobs opleveren. Te weinig om de stijgende beroepsbevolking op te vangen.'

De christelijke ACV, het socialistische ABVV en het liberale ACLVB dringen er in een gezamenlijke mededeling met aandrang op aan om snel samen te zitten met de regering rond de indexsprong. Het wetsontwerp daartoe ligt vandaag ter tafel van het kernkabinet - de vergadering van de premier en zijn vicepremiers.

Moreel bezwaar: 'Enkel inspanning gevraagd aan werknemers, ambtenaren en mensen met uitkering of pensioen'

De vakbonden hebben twee bezwaren tegen de indexsprong. Het eerste argument is moreel.

'Vanaf 1 april zou geen enkele indexering van lonen, uitkeringen en pensioenen meer kunnen. Tot dit 2% heeft opgebracht. Deze indexsprong zou enkel gelden voor de lonen, sociale uitkeringen en pensioenen. En bijvoorbeeld niet voor de huurprijzen.' De regering-Michel zou er zo voor kiezen enkel een inspanning te vragen aan werknemers, ambtenaren en mensen met een sociale uitkering of pensioen menen de bonden.

'Met minder koopkracht moeten mensen duurdere huur en diensten betalen'

'Huurprijzen, energieprijzen, verzekeringspolissen... mogen wel nog geïndexeerd worden. Aan zelfstandigen, vrije beroepen, dividenden wordt evenmin een inspanning gevraagd. Nochtans voorziet de Wet van 1996, ter vrijwaring van werkgelegenheid en concurrentievermogen dat de regering ook een gelijkwaardige matiging kan opleggen aan 'de inkomens van de zelfstandigen, van de vrije beroepen, de dividenden, de tantièmes, de sociale uitkeringen, de huurprijzen en andere inkomens'. Die 'andere inkomens' slaan zeker op de inkomens uit vermogen.'

Gevolg van de indexsprong is aldus de vakbonden dat 'werknemers en mensen met een uitkering of pensioen dus duurdere huur en diensten betalen' en dat 'met minder koopkracht': 'De gevolgen voor de binnenlandse consumptie laten zich raden.' Maar de economische gevolgen gaan verder dan dat, zo klinkt het.

Praktisch bezwaar: '28.000 jobs is te weinig om de stijgende beroepsbevolking op te vangen'

Het tweede argument is dat de indexsprong niet doeltreffend zou zijn in de strijd tegen werkloosheid: 'De indexsprong - 2,6 miljard minder loonkost voor werkgevers - zal volgens het planbureau tegen 2020 amper 28.500 jobs opleveren. Dat is een investering van maar eventjes 91.228 euro per job. Die 28.000 jobs is te weinig om de stijgende beroepsbevolking op te vangen. De koopkracht van de mensen zal dalen én werkloosheid zal dus blijven stijgen. Alleen de aandeelhouders zullen hier beter van worden.'

ACV, ABVV en ACLVB denken dat er 'alternatieven zijn die veel rechtvaardiger zijn en veel doelmatiger': 'Op voorwaarde dat deze regering eindelijk het debat durft voeren over een rechtvaardige fiscale fiscaliteit, een shift van de bijdragen vanuit arbeid naar de inkomens uit vermogen.'

CD&V wil wel indexsprong voor huurprijzen

Op de kern vandaag zal CD&V-vicepremier Kris Peeters ervoor pleiten om de huurprijzen ook te laten indexeren. Hij zal daarvoor moeten ingaan tegen MR en N-VA. Die laatste liet bij monde van Vlaams minisister Liesbeth Homans weten dat die huurprijzen een exclusieve Vlaamse bevoegdheid zijn. Lees: Peeters heeft daar niets aan te zeggen.

Het kabinet van Peeters heeft een juridische nota voorbereid die dat argument moet van tafel vegen.

De christelijke ACV, het socialistische ABVV en het liberale ACLVB dringen er in een gezamenlijke mededeling met aandrang op aan om snel samen te zitten met de regering rond de indexsprong. Het wetsontwerp daartoe ligt vandaag ter tafel van het kernkabinet - de vergadering van de premier en zijn vicepremiers. De vakbonden hebben twee bezwaren tegen de indexsprong. Het eerste argument is moreel. 'Vanaf 1 april zou geen enkele indexering van lonen, uitkeringen en pensioenen meer kunnen. Tot dit 2% heeft opgebracht. Deze indexsprong zou enkel gelden voor de lonen, sociale uitkeringen en pensioenen. En bijvoorbeeld niet voor de huurprijzen.' De regering-Michel zou er zo voor kiezen enkel een inspanning te vragen aan werknemers, ambtenaren en mensen met een sociale uitkering of pensioen menen de bonden. 'Huurprijzen, energieprijzen, verzekeringspolissen... mogen wel nog geïndexeerd worden. Aan zelfstandigen, vrije beroepen, dividenden wordt evenmin een inspanning gevraagd. Nochtans voorziet de Wet van 1996, ter vrijwaring van werkgelegenheid en concurrentievermogen dat de regering ook een gelijkwaardige matiging kan opleggen aan 'de inkomens van de zelfstandigen, van de vrije beroepen, de dividenden, de tantièmes, de sociale uitkeringen, de huurprijzen en andere inkomens'. Die 'andere inkomens' slaan zeker op de inkomens uit vermogen.'Gevolg van de indexsprong is aldus de vakbonden dat 'werknemers en mensen met een uitkering of pensioen dus duurdere huur en diensten betalen' en dat 'met minder koopkracht': 'De gevolgen voor de binnenlandse consumptie laten zich raden.' Maar de economische gevolgen gaan verder dan dat, zo klinkt het. Het tweede argument is dat de indexsprong niet doeltreffend zou zijn in de strijd tegen werkloosheid: 'De indexsprong - 2,6 miljard minder loonkost voor werkgevers - zal volgens het planbureau tegen 2020 amper 28.500 jobs opleveren. Dat is een investering van maar eventjes 91.228 euro per job. Die 28.000 jobs is te weinig om de stijgende beroepsbevolking op te vangen. De koopkracht van de mensen zal dalen én werkloosheid zal dus blijven stijgen. Alleen de aandeelhouders zullen hier beter van worden.'ACV, ABVV en ACLVB denken dat er 'alternatieven zijn die veel rechtvaardiger zijn en veel doelmatiger': 'Op voorwaarde dat deze regering eindelijk het debat durft voeren over een rechtvaardige fiscale fiscaliteit, een shift van de bijdragen vanuit arbeid naar de inkomens uit vermogen.'Op de kern vandaag zal CD&V-vicepremier Kris Peeters ervoor pleiten om de huurprijzen ook te laten indexeren. Hij zal daarvoor moeten ingaan tegen MR en N-VA. Die laatste liet bij monde van Vlaams minisister Liesbeth Homans weten dat die huurprijzen een exclusieve Vlaamse bevoegdheid zijn. Lees: Peeters heeft daar niets aan te zeggen. Het kabinet van Peeters heeft een juridische nota voorbereid die dat argument moet van tafel vegen.