De civiele lijst bevat de middelen die de natie ter beschikking stelt van het staatshoofd om hem of haar in staat te stellen de koninklijke functie in alle morele en materiële onafhankelijkheid uit te oefenen. De lijst wordt bij het begin van de regeerperiode van de koning vastgelegd voor de volledige duur van het koningschap. In 1993 werd de lijst vastgelegd op 244 miljoen frank per jaar, een bedrag dat jaarlijks aangepast werd aan de reële evolutie van de loonkosten. Momenteel voorziet de civiele lijst voor koning Albert een bedrag van 11,55 miljoen euro per jaar. Dat bedrag dient met zo'n 700.000 euro verminderd te worden, aangezien zijn zoon voortaan ook btw en accijnzen zal moeten betalen. (Belga)

De civiele lijst bevat de middelen die de natie ter beschikking stelt van het staatshoofd om hem of haar in staat te stellen de koninklijke functie in alle morele en materiële onafhankelijkheid uit te oefenen. De lijst wordt bij het begin van de regeerperiode van de koning vastgelegd voor de volledige duur van het koningschap. In 1993 werd de lijst vastgelegd op 244 miljoen frank per jaar, een bedrag dat jaarlijks aangepast werd aan de reële evolutie van de loonkosten. Momenteel voorziet de civiele lijst voor koning Albert een bedrag van 11,55 miljoen euro per jaar. Dat bedrag dient met zo'n 700.000 euro verminderd te worden, aangezien zijn zoon voortaan ook btw en accijnzen zal moeten betalen. (Belga)