De Vlaamse oppositiefractie Prolink uit de Linkebeekse gemeenteraad legt klacht neer bij de Vlaams-Brabantse gouverneur tegen het feit dat drie Franstalige raadsleden tijdens de raadszitting maandagavond in de Franse taal zijn tussengekomen. Raadslid Rik Otten stelde na afloop vrij ontgoocheld te zijn over het feit dat Yves Ghekiere, die voorgedragen is als nieuwe burgemeester en bij afwezigheid van Damien Thiéry de raad voorzat, hiertegen niet optrad.

Rik Otten, Belga
Rik Otten © Belga

'Bij het tweede punt op de agenda wou een Franstalig raadslid toelichting geven. Na twee zinnen in het Nederlands is hij overgeschakeld op het Frans. Daarna voegde iemand anders daar nog iets in het Frans toe. In een derde tussenkomst werd Damien Thiéry in het Frans geciteerd. Dit is onwettelijk want het is decretaal vastgelegd dat gemeenteraden in het Nederlands moeten verlopen. Ook tijdens de vorige gemeenteraad was er al een Franstalige tussenkomst. Het is kennelijk een nieuwe taktiek van de Franstaligen om af te tasten hoever ze kunnen gaan', aldus Rik Otten.

Otten stak na afloop zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken over het feit dat Yves Ghekiere, die de raad voorzat, niet tussenbeide kwam toen er Frans gesproken werd. Ghekiere werd in januari met de steun van de Vlaamse oppositie voorgedragen als nieuwe burgemeester in opvolging van Damien Thiéry, die luidens een arrest van de Raad van State deze legislatuur geen burgemeester meer kan zijn. 'We hadden gehoopt dat met Ghekiere de communautaire rust in Linkebeek weer zou terugkomen. Dat hij deze Franstalige provocaties laat begaan is geen goed signaal', aldus Otten.

De Vlaamse oppositiefractie Prolink uit de Linkebeekse gemeenteraad legt klacht neer bij de Vlaams-Brabantse gouverneur tegen het feit dat drie Franstalige raadsleden tijdens de raadszitting maandagavond in de Franse taal zijn tussengekomen. Raadslid Rik Otten stelde na afloop vrij ontgoocheld te zijn over het feit dat Yves Ghekiere, die voorgedragen is als nieuwe burgemeester en bij afwezigheid van Damien Thiéry de raad voorzat, hiertegen niet optrad. 'Bij het tweede punt op de agenda wou een Franstalig raadslid toelichting geven. Na twee zinnen in het Nederlands is hij overgeschakeld op het Frans. Daarna voegde iemand anders daar nog iets in het Frans toe. In een derde tussenkomst werd Damien Thiéry in het Frans geciteerd. Dit is onwettelijk want het is decretaal vastgelegd dat gemeenteraden in het Nederlands moeten verlopen. Ook tijdens de vorige gemeenteraad was er al een Franstalige tussenkomst. Het is kennelijk een nieuwe taktiek van de Franstaligen om af te tasten hoever ze kunnen gaan', aldus Rik Otten.Otten stak na afloop zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken over het feit dat Yves Ghekiere, die de raad voorzat, niet tussenbeide kwam toen er Frans gesproken werd. Ghekiere werd in januari met de steun van de Vlaamse oppositie voorgedragen als nieuwe burgemeester in opvolging van Damien Thiéry, die luidens een arrest van de Raad van State deze legislatuur geen burgemeester meer kan zijn. 'We hadden gehoopt dat met Ghekiere de communautaire rust in Linkebeek weer zou terugkomen. Dat hij deze Franstalige provocaties laat begaan is geen goed signaal', aldus Otten.