Steeds meer misdrijven worden gepleegd door jongeren en kinderen

Het aantal jongeren dat in België een misdrijf pleegt, is de voorbije vijf jaar gestegen van 59.473 naar 65.377 meldt De Zondag. Opvallend in die cijfers van het Openbaar Ministerie is de soms erg jonge leeftijd van de ‘daders’: 2.264 zijn tussen de 6 en 12 jaar, in 191 gevallen gaat het zelfs om kinderen jonger dan 6.

Een als misdaad omschreven feit, zo luidt de officiële terminologie wanneer een jongere strafbare feiten pleegt. In die meer dan 65.000 dossiers gaat het over diefstal en afpersing, slagen en verwondingen, aanranding, inbreuken tegen de openbare orde en in 165 gevallen ook over moord, doodslag en onopzettelijke doding. 80 procent van de feiten worden gepleegd door jongens, liefst 191 onder hen jonger dan 6. Ine Wymersch, procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde: ‘Die laatste dossiers worden allemaal geseponeerd.’

Het jeugdstrafrecht geldt pas vanaf 12 jaar, kinderen kunnen dus niet worden vervolgd. We openen in deze dossiers vaak wel een sociaal onderzoek om zicht te krijgen op de context, de reden of de achterliggende oorzaak. Ook al kunnen we geen maatregelen opleggen, dat betekent niet dat we het kind in kwestie niet wijzen op de gemaakte fouten. Dat gebeurt door met de kinderen én de ouders te praten. Hoe jonger de kinderen zijn, hoe meer benaderbaar ze zijn.”

In veel gevallen plegen ze geen misdaden, maar gaan ze overboord door te spijbelen, (indien van toepassing) huisregels te overtreden en op straat rond te hangen. Vorig jaar werden in ons land meer dan 97.816 dossiers geopend voor jongeren met leermoeilijkheden. Alleen jongeren die misdaden hebben gepleegd, worden toegelaten tot gemeenschapsvoorzieningen, waardoor een veilig en educatief verblijf wordt gegarandeerd. Dat is een nadeel voor jongeren in destructieve opvoedingssituaties.

Partner Content