'We hebben bewezen dat we onze verantwoordelijkheid nemen', stelde premier Charles Michel (MR) aan het einde van zijn toespraak. 'De eerste resultaten worden zichtbaar. We verwerpen immobilisme.'
...

'We hebben bewezen dat we onze verantwoordelijkheid nemen', stelde premier Charles Michel (MR) aan het einde van zijn toespraak. 'De eerste resultaten worden zichtbaar. We verwerpen immobilisme.'De premier had in zijn State of the Union vooral aandacht voor het werk dat de regering al geleverd heeft. Voor een vol halfrond lichtte hij de genomen maatregelen toe, en beloofde hij op het ingeslagen pad voort te gaan. 'We zijn optimistisch, maar ook realistisch.'Michel, die een pak zelfzekerder klonk dan bij zijn regeerverklaring vorig jaar, somde de punten op waar hij al sinds zijn aantreden op hamert. 'Jobs, jobs, jobs', was opnieuw het belangrijkste speerpunt van het beleid. 'De verlaging van de werkgeversbijdragen die we hebben doorgevoerd is historisch', klonk het net als bij de voorstelling van de taxshift en de begroting van afgelopen weekend.Ook vandaag drukte Michel zijn geloof uit dat een verlaging van de belastingen voor bedrijven zal leiden tot meer jobs, en had hij aandacht voor de netto loonsverhoging en lastenverlaging die deze regering doorvoert voor de lage inkomens.'Economische groei is geen doel op zich, benadrukte Michel meermaals, maar een manier om ons maatschappelijk model te beschermen.'Vervolgens hield Michel halt bij de sociale correcties van zijn beleid, en de maatregelen die genomen worden om de armoede te bestrijden. 'We zijn er trots op dat deze regering de welvaartsenveloppe heeft verhoogd met 44% in vergelijking met de vorige periode.''2,5 miljoen zullen de positieve effecten van deze maatregel ondervinden', voorspelde hij.Verder benadrukte ook hij de verschuiving van de lasten van arbeid naar die op kapitaal.Het was het enige moment waarop de oppositie van zich liet horen met gejoel en schamper gelach. Een groot contrast met de regeerverklaring van vorig jaar, toen de PS het met een ontketende Laurette Onkelinx voor Michel heel moeilijk maakte om het woord te nemen. Betekent dat dat de oppositie haar munitie opspaart voor het debat dat morgen van start gaat? De sfeer in het halfrond vandaag was helemaal anders dan vorig jaar. Waar de boosheid en frustratie over de nieuwe centrum-rechtse regering toen haast voelbaar in de lucht hing was dat vandaag veel minder het geval. Het valt dan ook af te wachten hoe moeilijk de oppositie het deze regering kan maken in het tweede jaar van haar beleid.Hoewel er vorige week 100.000 mensen opstapten tegen het beleid van de regering, doen de regeringspartijen het niet slecht in de peilingen, hoe relatief die ook mogen zijn.'De beslissingen waren niet gemakkelijk, maar noodzakelijk', besloot Michel in een State of the Union die vertrouwen moest uitstralen, maar waarin uiteindelijk weinig nieuws werd verteld. 'Wat we wel moeten doen, is onze beslissingen nog beter uitleggen', gaf hij toe.'We zijn op de goede weg, en we zullen onze koers aanhouden', besloot de premier zijn State of the Union. 'Ons project moet de hoop doen herleven en het vertrouwen versterken.' (JH)