Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jan Herregods
door Jan Herregods

Morgen debat over State of the Union

Vanaf morgen om 10u wordt er in het halfrond gedebatteerd in de plenaire vergadering. Alle sprekers krijgen 20 minuten spreektijd.

Vorig jaar was dat nog een halfuur. Kamervoorzitter Siegfried Bracke zou beloofd hebben dat hij strikt zal toezien op de timing.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'We zijn op de goede weg, en zullen deze koers aanhouden'

Over sociaal overleg en structurele hervormingen: 'Samen met de sociale partners willen wij het hoofd bieden aan de delicate uitdagingen waarvoor we staan.'

'We zijn op de goede weg, en we zullen onze koers aanhouden. Ons project moet de hoop doen herleven en het vertrouwen versterken.

'De beslissingen waren niet gemakkelijk, maar we moeten ze nog beter uitleggen.'

Om af te sluiten vat Michel kernachtig de speerpunten van het beleid nog eens samen.

'We hebben bewezen dat we onze verantwoordelijkheid nemen. De eerste resultaten worden zichtbaar. We verwerpen immobilisme.'

'Deze meerderheid is solide,en ik vraag om het vertrouwen voor deze regering', besluit Michel zijn toespraak.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Ergste migratiecrisis sinds WOII'

'We worden geconfronteerd met de grootste migratiecrisis sinds WOII.'

'We volgen een menselijk, maar krachtdadig migratiebeleid. We pleiten voor betere bescherming van de buitengrenzing en de oprichting van hotspots.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Militair ingrijpen in Syrië niet uitgesloten'

Over buitenlands beleid en defensie: 'We pleiten voor een globale aanpak. Humanitair , politiek en diplomatiek. Een militair ingrijpen in Syrië is niet uitgesloten, maar dan wel in een internationale samenwerking.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Verder werken aan veiligheid van onze burgers'

'We moeten blijven voortwerken aan de veiligheid van onze burgers. Terroristen hebben in Europa onschuldige slachtoffers gemaakt.'

'Meer dan ooit moeten we onze democratische waarden beschermen. We bestrijden terrorisme met respect voor de rechtstaat.'

'We zullen het nodige ondernemen voor de strijd tegen terrorisme. Er komt ook een debat aan over de kerntaken van de politie.'

Michel overloopt de geplande hervormingen in Justitie, en het wegwerken van de achterstallige betalingen daar.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Trots op de welvaartsenveloppe'

Over armoede: 'We zijn er trots op dat deze regering de welvaartsenveloppe heeft verhoogd met 44% in vergelijking met de vorige periode.'

Michel zet de sociale correcties van zijn beleid in de verf. '2,5 miljoen zullen de positieve effecten van deze maatregel ondervinden.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Onze generatie moet beslissingen nemen om welvaart te vrijwaren'

'Onze generatie moet beslissingen nemen om onze welvaart te vrijwaren.'

'We willen geen geneeskunde aan twee snelheiden en vinden de keuzevrijheid van de patiënt belangrijk.'

Michel benadrukt de ziekenhuisfinanciering en het pact met de farmaceutische sector.

'Probleem pensioenen is belangrijk voor de solidariteit tussen de generaties. We hebben de voorwaarden voor vervroegde uitstapregelingen te beperken.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Kwaliteit dienstverlening spoorwegen moet centraal staan'

Over mobiliteit: 'Kwaliteit van de dienstvereniging bij spoorwegen moet centraal staan.'

'De straffeloosheid achter het stuur moet aangepakt worden.'

Voor de luchthavens moet een evenwicht gevonden worden tussen de economische waarde van de luchthaven en de overlast van de buurt.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Interfederaal energiebeleid'

'Energie vormt een strategische uitdaging. Dat is een moeilijk debat. We gaan voor een evenwicht tussen de kost en de bevoorradingszekerheid, daarnaast is de ecologische element fundamenteel.'

'De komende uitdaging is om hand in hand te werken met de gewesten om tot een interfederaal energiebeleid te komen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Verlaging werkgeversbijdragen is historische stap'

'De loonhandicap met de buurlanden heeft duizenden banen verwoest en de creatie van andere jobs in de weg gestaan.'

'De verlaging van de werkgeversbijdragen die de regering doorvoerde, is een historische stap.'

Werkgelegenheid, investeringen en koopkracht. Daar zet de regering op in.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Verhoging accijnzen past binnen beleid Volksgezondheid'

'Nog nooit heeft een regering zo veel gebruik gemaakt van inkomsten uit kapitaal om een verlaging van de lasten op arbeid door te voeren.'

De oppositie is niet onder de indruk en lacht schamper.

'De verhoging van accijnzen op tabak en alcohol past ook binnen het beleid van Volksgezondheid.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Werk gerealiseerd in eerste jaar, is enorm'

'Het werk dat we in één jaar hebben gerealiseerd, is enorm', stelt Michel voordat hij de lastenverlagingen overloopt, en de hervormingen op het vlak van werk en werkloosheid.

'We willen gunstige voorwaarden creëren voor meer banen: jobs, jobs, jobs.'

'Wij voeren een verschuiving door om de nettolonen te verhogen en de lasten op de ondenemingen te verlichten. We willen de algemene fiscale druk verminderen.'

Michel herhaalt de tarieven van de nettoverhogingen van de lonen en de verlaging van de belastingen tegen het einde van de legislatuur.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Economische groei is geen doel, maar een middel'

'Het regeerakkoord is gebaseerd op een maatschappelijk project. Economische ontikkeling is geen doel op zich, ze staan ten dienste van sociale bescherming. We pratenniet alleen over solidariteit, we werken eraan.'

'We hebben maatregelen genomen om de investeringen te versterken en jobcreatie mogelijk te maken.'

'De KMO's zijn de ruggengraat van onze economie en welvaart.'

'We willen zij die risico's nemen, steunen, zodat ze jobs kunnen creëeren.'

Verder wijt Michel uit over de ambities op het vlak van de digitale agenda en e-commerce.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Voordelen versterken, kwetsbare punten bijsturen'

Charles Michel: 'De positieve signalen zijn onvoldoende structureel. We zijn optimistisch, maar ook realistisch. De geopolitieke ontwikkelingen zullen nog een invloed hebben op ons land.'

'We moeten onze voordelen versterken en onze kwetsbare punten bijsturen.'

'Niet alleen voor economische groei, maar ook ter verbetering van onze levensstandaard.'

'We moeten niet alleen minder uitgeven, maar ook beter uitgeven.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Charels Michel: 'Op weg van duurzame economische groei'

'Een klare kijk is nodig om belangrijke beslissingen te nemen', begint Charles Michel, voor hij de troeven van ons land en onze economie opsomt.

'We gaan op een weg van duurzame economische groei', kondigt Michel aan voordat hij een aantal economische parameters opsomt. 'En daar is nog geen rekening gehouden met de maatregelen van de regering.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Ecolo: 'Waar zijn de begrotingstabellen?'

Nog voor Charles Michel het woord kan nemen, vraagt Jean-Marc Nollet (Ecolo) toegang tot de begrotingstabellen. 'De cijfers blijven onzeker', stelt Nollet. 'Voor de geloofwaardigheid van de toespraak van de premier zou dat een goede zaak zijn.'

Michel: 'De tabellen worden overgemaakt, samen met de verklaring die ik zodadelijk zal afleggen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Bracke heet iedereen welkom + formaliteiten

Nadat kamervoorzitter Siegfried Bracke iedereen welkom heeft gegeten, is het tijd voor de formaliteiten.

Vorige maand verving Sophie Wilmès (MR) Hervé Jamar als minister van Begroting.

Als gevolg daarvan is Gautier Calomne als opvolger nieuw in de Kamer in de MR-fractie, en legt de eed af.

Daarna is het de beurt aan de benoeming van het Bureau van de Kamer. Siegfried Bracke volgt zichzelf op als voorzitter.

Bracke:'Ik beloof u dat ik mijn uiterste best zal doen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Halfrond loopt vol

Ondertussen is het parlemenet helemaal volgelopen. De sfeer heeft iets van een eerste schooldag na de vakantie.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Livestream

Jan Herregods
door Jan Herregods

Suikertaks beroert de gemoederen

In de wandelgangen beroert vooral de suikertaks de gemoederen. Het lijkt erop dat de oppositie zich klaarmaakt om de maatregel onder vuur te nemen.

'Het is een goede maatregel, hoor', klinkt het sussend bij Open VLD.

Orakel Van Knack
door Orakel Van Knack

Nieuwe taksen die het niet gehaald hebben

Het Orakel van Knack.be stak gisteren de draak met de suikertaks, die als tegenstrijdig werd weggezet omdat het ook suikervrije dranken belast.

Hij kwam met negen andere taksen die het niet gehaald hebben.

Orakel van Knack.be
© Orakel van Knack.be
Jan Herregods
door Jan Herregods

Eerste parlementsleden komen aan

De eerste parlementsleden komen het halfrond binnen voor de State of the Union van Charles Michel.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Kuisploeg-Michel heeft nog veel werk'

Alle overheden in dit land gaven vorig jaar gezamenlijk 220,6 miljard euro uit. Dat is 25 miljard méér dan in 2010, en 12,3 miljard meer dan er in 2014 binnenkwam.

De regering-Michel is met de taxshift nog maar pas begonnen met de grote schoonmaak, schrijft Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Populaire Michel is vooral Vlaamse perceptie'

Gisteren kon u al uw vragen over het nieuwe politiek jaar stellen in onze chatsessie met politicoloog Carl Devos en politiek redacteur bij Le Vif (en Michel-biograaf) Olivier Mouton.

Devos onderstreepte dat Michel I wellicht de rit uitdoet tot 2019, iets waaraan aanvankelijk soms getwijfeld werd.

Olivier Mouton, die de eerste biografie over de jongste Belgische premier ooit schreef, plaatste de populariteit van Michel in perspectief: 'Die perceptie heerst vooral in Vlaanderen. Aan Franstalige zijde overheerst het beeld dat hij voor N-VA aan het werken is.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Michel kan met voorzichtig zelfvertrouwen Kamer toespreken

Welkom bij onze LIVE over de State of the Union van premier Charles Michel (MR). Daarmee is het politieke jaar definitief herbegonnen.

De premier kan met zelfvertrouwen het spreekgestoelte beklimmen, want zijn als 'kamikazeregering' begonnen kabinet heeft - na één jaar in het zadel - goede peilingen achter de rug. Michel zelf steekt zelfs Bart De Wever voorbij in de populariteitslijstjes aan Vlaamse zijde.

Anderzijds is het 'kibbelkabinet' nooit echt weg. Deze ochtend nog schreef Het Laatste Nieuws dat CD&V en vooral N-VA de omstreden suikertaks hebben opgedrongen aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block. De populairste politica van het land moet zo beschadigd worden, menen door de krant geciteerde liberalen. En ze wordt vooruit gestuurd om met de onpopulaire maatregel het gat in de begroting te dichten.

De start van Michel, goed een jaar geleden, was een stuk woeliger - maar de premier zal wellicht ook in zijn tweede jaar zijn vaak geroemde talent als bruggenbouwer moeten inzetten.

Vanaf 10u volgt onze redacteur Jan Herregods de politieke aftrap in de Kamer. U kan LIVE meevolgen.