De auditdienst onderzocht sinds de start van de heisa rond Let's Go Urban in februari of de stedelijke investerings- en werkingstoelages voor de vzw de voorbije jaren correct besteed werden, hoe de opvolging door de stedelijke diensten verliep en of de controlemechanismen functioneerden. De audit toont volgens het stadsbestuur aan dat er op een totaal van ruim 3,3 miljoen euro aan investeringstoelagen een vermoeden van oneigenlijk gebruik is van 257.996 euro. Een bijkomend bedrag van 115.531 euro valt nog verder te onderzoeken en bij het gebruik 120.251 euro aan werkingstoelagen (op een totaal van 2,16 miljoen euro) is er sprake van 'onvoldoende onderbouwing'. Tot slot werden er drie facturen dubbel betaald. In twee gevallen zou het gaan om een administratieve vergissing, de derde factuur wordt nog nader onderzocht.

'Onder meer op basis van de vaststelling dat in het geval van sommige facturen sprake is van manipulatie, zijn de bevindingen van de auditdienst ondertussen overgemaakt aan de gerechtelijke diensten', aldus nog de stad.

Het Antwerps schepencollege heeft vrijdag na kennisname van het document ook beslist om Let's Go Urban in gebreke te stellen. Dat betekent dat de vzw weliswaar nog de kans zal krijgen om te antwoorden op de bevindingen van de audit, maar indien die antwoorden onvoldoende zijn, kan het college overgaan tot de verbreking van de concessie voor het Urban Center op het Kiel - dat sowieso eigendom van de stad is en blijft. 'De stad blijft eveneens alle mogelijkheden aanwenden om onterecht aangewende middelen terug te vorderen', klinkt het nog.

Onvoldoende samenwerking

De auditdienst stelt volgens het stadsbestuur vast dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat de opvolging van Let's Go Urban binnen de stedelijke diensten te kwader trouw was, maar dat er bij die opvolging wel onvoldoende structurele samenwerking was tussen verschillende stadsdiensten.

Op die manier werd niet altijd de juiste expertise aangewend, klinkt het, en werden bepaalde signalen en vaststellingen onvoldoende geëscaleerd tot op directieniveau. De auditdienst doet daarom een aantal aanbevelingen om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden, maar die liggen volgens het stadsbestuur in de lijn van het traject dat al was opgestart binnen de krijtlijnen van het bestuursakkoord.

'De stad maakt onder meer werk van een digitaal toegankelijke en transparante subsidiedatabank, een herziening van de subsidiereglementen en samenwerkingsovereenkomsten, en het vastleggen van duidelijke en meetbare doelstellingen voor stedelijke subsidiëring', luidt het. 'Het college keurde daarvoor in november 2019 een plan van aanpak goed, dat opvolging kreeg in de vorm van een nieuw kaderbesluit voor het ondersteuningsbeleid van de stad dat de gemeenteraad in oktober vorig jaar nog eenparig goedkeurde.'

Reactie Bart De Wever

In een reactie bij VRT NWS zegt burgemeester Bart De Wever dat Let's Go Urban een week de tijd om te verantwoorden of zo'n half miljoen euro terecht zijn uitgegeven en niet weggesluisd zijn. Maar 'ik acht de kans dat men dat zal kunnen eerlijk gezegd héél klein, quasi onbestaande', aldus De Wever.

'Net als heel de samenleving zijn we achterovergevallen', gaat De Wever verder. 'Samen met heel veel andere overheden en wellicht ook private bedrijven vrezen wij dat we opgelicht zijn door die organisatie.' Als er geen verantwoording komt, zal het stadsbestuur zich burgerlijke partij stellen en het geld terugeisen.

Bart De Wever (N-VA) op 4 april 2021., Belga
Bart De Wever (N-VA) op 4 april 2021. © Belga
De auditdienst onderzocht sinds de start van de heisa rond Let's Go Urban in februari of de stedelijke investerings- en werkingstoelages voor de vzw de voorbije jaren correct besteed werden, hoe de opvolging door de stedelijke diensten verliep en of de controlemechanismen functioneerden. De audit toont volgens het stadsbestuur aan dat er op een totaal van ruim 3,3 miljoen euro aan investeringstoelagen een vermoeden van oneigenlijk gebruik is van 257.996 euro. Een bijkomend bedrag van 115.531 euro valt nog verder te onderzoeken en bij het gebruik 120.251 euro aan werkingstoelagen (op een totaal van 2,16 miljoen euro) is er sprake van 'onvoldoende onderbouwing'. Tot slot werden er drie facturen dubbel betaald. In twee gevallen zou het gaan om een administratieve vergissing, de derde factuur wordt nog nader onderzocht. 'Onder meer op basis van de vaststelling dat in het geval van sommige facturen sprake is van manipulatie, zijn de bevindingen van de auditdienst ondertussen overgemaakt aan de gerechtelijke diensten', aldus nog de stad. Het Antwerps schepencollege heeft vrijdag na kennisname van het document ook beslist om Let's Go Urban in gebreke te stellen. Dat betekent dat de vzw weliswaar nog de kans zal krijgen om te antwoorden op de bevindingen van de audit, maar indien die antwoorden onvoldoende zijn, kan het college overgaan tot de verbreking van de concessie voor het Urban Center op het Kiel - dat sowieso eigendom van de stad is en blijft. 'De stad blijft eveneens alle mogelijkheden aanwenden om onterecht aangewende middelen terug te vorderen', klinkt het nog. De auditdienst stelt volgens het stadsbestuur vast dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat de opvolging van Let's Go Urban binnen de stedelijke diensten te kwader trouw was, maar dat er bij die opvolging wel onvoldoende structurele samenwerking was tussen verschillende stadsdiensten. Op die manier werd niet altijd de juiste expertise aangewend, klinkt het, en werden bepaalde signalen en vaststellingen onvoldoende geëscaleerd tot op directieniveau. De auditdienst doet daarom een aantal aanbevelingen om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden, maar die liggen volgens het stadsbestuur in de lijn van het traject dat al was opgestart binnen de krijtlijnen van het bestuursakkoord. 'De stad maakt onder meer werk van een digitaal toegankelijke en transparante subsidiedatabank, een herziening van de subsidiereglementen en samenwerkingsovereenkomsten, en het vastleggen van duidelijke en meetbare doelstellingen voor stedelijke subsidiëring', luidt het. 'Het college keurde daarvoor in november 2019 een plan van aanpak goed, dat opvolging kreeg in de vorm van een nieuw kaderbesluit voor het ondersteuningsbeleid van de stad dat de gemeenteraad in oktober vorig jaar nog eenparig goedkeurde.'In een reactie bij VRT NWS zegt burgemeester Bart De Wever dat Let's Go Urban een week de tijd om te verantwoorden of zo'n half miljoen euro terecht zijn uitgegeven en niet weggesluisd zijn. Maar 'ik acht de kans dat men dat zal kunnen eerlijk gezegd héél klein, quasi onbestaande', aldus De Wever. 'Net als heel de samenleving zijn we achterovergevallen', gaat De Wever verder. 'Samen met heel veel andere overheden en wellicht ook private bedrijven vrezen wij dat we opgelicht zijn door die organisatie.' Als er geen verantwoording komt, zal het stadsbestuur zich burgerlijke partij stellen en het geld terugeisen.