Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Einde vragenuurtje

Het vragenuurtje is afgesloten. Graag tot volgende week!

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Francken 'Historisch lage vluchtelingeninstroom'

Theo Francken (N-VA): 'De instroom is zeer sterk gedaald, er waren slechts 900 aanvragen in april: dat is 10 procent minder dan in maart en dat waren al historisch lage cijfers. 1 mei kon ik niet halen, wegens het advies van de Raad van State zijn er 30 dagen bij gekomen door een Koninklijk Besluit. Over hoeveel plaatsen het gaat, zal in de regering nog besproken worden.

Collectieve opvang moet standaard zijn. We moeten voldoende collectieve opvangstructuren hebben, en behouden.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Hoe zit het met het spreidingsplan voor vluchtelingen?'

Het is tijd voor de laatste vraag, van Nahima Lanjri (CD&V) aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). 'Wat is de stand van zaken met betrekkint tot het opvangbeleid, het spreidingsplan dat op 1 mei in werking zou moeten treden ? Hoe zit het met de bezettingsgraad?

In collectieve opvangstructuren is er een overbezetting, wat spanningen geeft. Er was afgesproken om de noodopvangplaatsen, zoals kazernes, zo snel mogelijk af te bouwen. Kunnen we neiet gebruik maken van de plaatsen die de OCMW's hebben gecreëerd en de grootschalige centra's te ontlasten?'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Jullie moeten beschaamd zijn, meneer de minister'

Hedebouw (PTB-GO): 'Dat is een gemakkelijk antwoord. Hoe kan u rechtvaardigen dat gewone werknemers langer moeten werken? Jullie moeten beschaamd zijn. De werknemers van dit land zullen de komende weken wel laten merken dat dit niet oké is.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Bacquelaine: 'Ik kan u verzekeren dat ik 63 ben'

Bacquelaine: 'Ik kan u verzekeren dat ik 63 ben, kijk maar naar mijn identiteitskaart. Is dit een populistische vraag? Ik ben niet bevoegd voor de pensioenen van parlementsleden.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Geagiteerde Hedebouw: 'Iedereen tot zijn 67ste laten werken en zelf op pensioen gaan op 55: dat is gemakkelijk'

'Stemmen dat iedereen tot hun 67ste werkt, maar zelf op pensioen gaan op 55: dat is gemakkelijk', haalt een geagiteerde Raoul Hedebouw (PTB-GO) uit naar minister van Pensioenen Bacquelaine.

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Keuze van ziekenfondsen om ook remgeld terug te betalen'

Maggie De Block, minister van Volksgezondheid (Open Vld): 'Om de kosten te drukken hebt je al de maximumfactuur en het derdebetalersysteem voor patiënten. Het principe van het remgeld is dat de patiënt zich bewust wordt van zijn gezondheidszorgconsumptie.

Solidaris wil nu alles terugbetalen, ook het remgeld, via een bijkomende verzekering - wat niet de rol is van die bijkomende verzekering. Voor mij is het zo dat die interventies niet in conflict mogen treden met de principes van de verplichte verzkering. We zetten de dialoog met de ziekenfondsen verder, maar het is uiteraard hun eigen keuze om het bedrag volledig terug te betalen.'

'Ik denk dat Solidaris hier vooral een publiciteitsstunt heeft', besluit Thiéry.

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Vraag aan De Block over volledige terugbetaling sommige consultaties

Vraag aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) van Damien Thiéry (MR) over de volledige terugbetaling van consultaties bij onder meer huisartsen en gyneacologen. 'U gaat normaal een pact afsluiten met de ziekenfondsen, zal ook dit onderwerp binnenkort behandeld worden?'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Dewinter: 'Veroordeelde terroristen moeten geen cel maar doodstraf krijgen' (video)

Vlaams Belang-Kamerlid Filip Dewinter heeft een kort fragment van zijn tussenkomst in de Kamer getweet. 'Veroordeelde terroristen moeten in de cel geen uitkering maar de doodstraf krijge', luidt het bijschrift.

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Ouvrez les yeux: Europees-Canadees akkoord niet ratificeren leidt tot gezichtsverlies'

Peter Luykx (N-VA): 'Aan de Waalse partijen die tegen zijn, ouvrez les yeux, open jullie ogen: het niet ratificeren van het akkoord leidt niet enkel tot gezichtsverlies maar ook tot de bedreiging van onze economie en welvaart. Daarnaast versterkt u hiermee onze overtuiging dat samenwerking in België niet werkt.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Tussendoortje: bieden op een avondje opera met Jan Jambon

Nog tot morgenavond 20.00 uur kunt u bieden op een avondje opera met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). De opbrengst gaat naar Kom Op Tegen Kanker (KOTK).

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Als Wallonië niet ratificeert, gijzelt het welvaart en jobs'

'Indien Wallonië niet ratificeert, komt heel het verdrag op de helling te staan en gijzelt het welvaart en jobs', aldus Peter Luykx (N-VA). 'Welke stappen wil u ondernemen om het intra-Belgisch overleg op te nemen en kreeg u al reacties van uw buitenlandse collega's?'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Verdrag over handelsakkoord tussen Europese Unie en Canada

Reynders krijgt ook nog drie vragen over het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada. Dat akkoord is nog niet goedgekeurd of geratificeerd, maar wel veelbesproken. Er wordt veel tegen betoogd omdat het nadelig zou kunnen zijn voor ons milieu.

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Geen precisering over criteria Turkse zwarte lijst'

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR): 'Sinds 2011 staan meer dan 37.000 individuen op een no-entry-lijst. Die lijst is gebaseerd op Turkse wetgeving die epaalt dat men iemand de toegang kan ontzegging wegens onder meer bedreiging van de volksgezondheid en de openbare orde. We weten niet op basis van welke criteria deze 1.124 Belgen op de zwart lijst staan.

We hebben reeds gevraagd om meer precisering over de criteria van die lijst. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken verbond zich ertoe om meer informatie te verschaffen aan België, maar hier moet nog gevolg aan gegeven worden. We hebben hier geen nieuwe precisering over gekregen.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

De Roover over 'Turkse zwarte lijst'

Peter De Roover (N-VA) heeft een vraag voor minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). 'Goede contacten met relevante landen kunnen een belangrijke impact hebben op het binnenlands vlak. Spijtig genoeg duikt de naam Turkije net te veel op: in Nederland is er een discussie losgebarst over intimidatie die zou plaatsvinden door de Turkse ambassade. Daarnaast hebben we vernomen dat 1.200 "Belgen" die legaal in dit land verblijven op een zwarte lijst zouden staan.'

'Heeft u weet van die lijst? Wie staat op dei lijst? En in welke mate moeten we ons zorgen maken over de manier waarop er met dergelijke lijsten wordt omgesprongen?'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Akkoord met Marokko belangrijk in strijd tegen illegale migratie en terrorisme'

Jan Jambon: 'Via de "MOU" kunnen wij beroep doen op Marokko: als er Marokkanen in België verblijven kunnen wij bijvoorbeeld hun vingerafdrukken nemen en doorsturen naar Marokko, om te weten of ze teruggestuurd kunnen worden. Dat is een heel belangrijk akkoord in strijd tegen illegale migratie en terrorisme.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Waaruit bestaat de betere samenwerking met Marokko eigenlijk?'

Sarah Smeyers (N-VA) heeft vragen over het akkoord tussen België en Marokko, dat vorige week werd goedgekeurd.'Waaruit bestaat dit akkoord zeer precies? Wat is de belangrijke stap voorwaarts in het akder van onze veiligheid, waaruit bestaat die betere samenwerking exact?'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Jambon: 'Moeten oefening durven maken om aantal politiezones te reduceren'

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) 'begrijpt de verzuchtingen van de politiemensen' en wil lokale en federale politiemensen nog eens uitdrukkelijk bedanken. 'We hebben de beslissing genomen van de capaciteit van de federale politie te verhogen met 1.000 mensen. Dit jaar 600 en de volgende twee jaar ook nog 200 mensen.'

'In een politielandschap met meer dan 180 kleine zones denk ik dat we de oefening moeten durven maken om het aantal politiezones te reduceren. Maar dat kan deze legislatuur geen verplichting zijn.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Hoe staat het met de aanwerving van nieuwe politiekrachten?'

Open Vld-politica Katja Gabriëls heeft een vraag over de opvordering van lokale politiecapaciteit: 'Wat zijn de kerntaken van de politie en welke kunnen we beter uitbesteden zodat onze mensen deels ontlast worden? Hoe staat het met de aanwerving van nieuwe krachten?

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Peeters: 'Werkloosheidsuitkering aan gedetineerden kan niet'

Minister van Werk Kris Peeters: 'Justitie werkt sinds begin dit jaar aan technische gegevensuitwisseling. RVA zal met die lijst zelf al nakijken wie in de gevangenis zit en dan checken of die persoon geen werkloosheidsuitkering krijgt. Daarnaast zullen RVA-inspecteurs naar de gevangenis gestuurd worden om gericht informatie te vergaren. Daarnaast hebben personen met een enkelband - die het huis niet mogen verlaten - zijn niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt en zullen geen werkloosheidsuitkeringen meer mogen krijgen.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Vervangensinkomens van gedetineerden schorsen?

Carina Van Cauter (Open Vld): 'Dit is erover en ik vraag dat u dit kordaat aanpakt. Er zijn nog andere uitkeringen - pensioenen en arbeidsongeschiktheid - terwijl de regering de dagelijkse kost van die mensen al ten laste neemt. Ik zou graag willen weten of u het inittiatief zal steunen om vervangingsinkomens te schorsen voor de duur dat iemand van zijn vrijheid beroofd is?'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Dewinter: 'Uitkeringen aan terroristen, hoe is het in hemelsnaam mogelijk?'

Filip Dewinter (Vlaams Belang): 'Uitkeringen aan terroristen, hoe is het in hemelsnaam mogelijk? Onze overheid is blijkbaar niet in staat om dit te detecteren en de veroordeelden hebben uiteindelijk zelf de RVA moeten inlichten. Het had een slechte grap kunnen zijn uit de eindejaarsconference van Geert Hoste. Over hoeveel geld gaat het hier eigenlijk? Hoelang duurt het al, en hoe gaan we dit in de toekomst vermijden?'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Jambon: 'Geen commentaar'

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wil geen commentaar geven op de vraag van Bonte, zolang hij geen wederhoor heeft gekregen van de bevoegde diensten. Bonte: 'Uw antwoord ontgoochelt me ten zeerste.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Hoe verzekert u dat terreurverdachten niet meer slordig opgevolgd worden?

Hans Bonte (SP.A), burgemeester van Vilvoorde, heeft een vraag over de opvolging van Syriëstrijders. 'Er is een structureel tekort aan opvolging van Syriëstrijders, zeker in het Hoofdstelijk Gewest. Dit heb ik al verschillende keren aangekaart. Er was blijkbaar info te over over de gebroeders Abdeslam en Abaaoud maar die was blijkbaar gestockeerd en nooit bekeken. Ze zijn slechts geëxploiteerd op het moment dat Comité P optreedt.

Wat indien men de informatie wél au sérieux hadden genomen? We zullen het antwoord nooit kennen, maar er rest me één vraag: welke conclusies trekt te regering uit de rapport en hoe verzekert u dat de subjecten die nu gevolgd worden, niet even slordig worden opgevolgd als die in het rapport?'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Peeters: 'Eerste duidelijke stap gezet tot wendbaar en werkbaar werk'

'We worden geconfronteerd met uitdagingen zoals stress en burn-outs enzovoort. Bij de begrotingscontrole is er een eerste duidelijke stap gezet om te komen tot wendbaar en werkbaar werk. We hebben daar een innovatieve aanpak naar voor geschoven', aldus Kris Peeters.

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Hoe gaat u écht werk maken van werkbaar werk?'

Naar aanleiding van de Dag van de Arbeid, volgende zondag, krijgt minister Peeters ook vragen over 'werkbaar werk'. Evita Willaert van Ecolo-Groen wil de loopbaan haalbaarder en gezonder maken en wil weten wat de regering gaat doen om de hoge kosten te drukken. De loopbaan werd flexibeler, mensen moeten langer werken, maar u heeft nog geen maatregelen genomen om dat houdbaar te maken.'

'Langer werken is niet voor iedereen even haalbaar. Wij stellen voor om met een puntensysteem te werken of om te vermijden dat mensen uitvallen omdat ze een zwaar beroep uitoefenen. Daarnaast pleiten we voor een loonkostenvermindering aan bedrijven die nu al maatregelen nemen. Wat gaat uw regering doen om werk te maken van werkbaar werk?'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'De taxen zijn er, de jobs niet'

Peeters: 'Op het einde van deze legislatuur zullen we kunnen constateren dat ons beleid het enige juiste beleid is om het creëren van jobs te realiseren.'

'De taxen zijn er, de jobs niet. Het is een beetje kort door de bocht om te zeggen dat het licht aand e bevolkingsgroei en dergelijke', besluit Daerden (PS).

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Tussen eind 2014 en eind 2015 30.700 jobs bij gekomen'

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) reageert: 'We zijn 0,1 procent achteruit gegaan en zitten nog steeds onder de ambitie van de huidige regering zen ik hoop dat we nog jobs gaan creëren. Maar de studie aangrijpen om te zeggen dat dit de verkeerde richting is, dat is niet juist. Tussen eind 2014 en einde 2015 zijn er 30.700 jobs gecreëerd, dat is informatie van onze eigen RSZ. En de bevolking in ons land is sneller toegenomen dan in onze buurlanden.

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Wordt het geen tijd voor een progressief beleid?'

Ook Monica De Coninck (SP.A) heeft een vraag voor Kris Peeters. 'België scoort het op zes na slechtste resultaat van de Europese Unie. Denkt u niet dat het tijd wordt voor een taxshift met een ernstige bijdrages van grote vermogens om te investeren in de uitdagingen van de toekomst, zoals energie, de vergrijzing van de bevolking en om daar jobs te creëren?'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Minister Peeters, bent u bereid om uw aanpak te herzien?'

'Alleen de rijksten worden gespaard door uw regering, de maskers vallen af. Na al die - onterechte - maatregelen zijn we met Finland het enige land dat we tewerkstellingsgraad achteruit ziet gaan', aldus Frédéric Daerden (PS) aan minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Hij wil weten of Peeters bereid is om zijn zijn aanpak, bijdragen en andere maatregelen te herzien.

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Einde maken aan werkloosheidsuitkeringen aan gedetineerden'

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil zo snel mogelijk een eind maken aan de onterechte uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen aan gedetineerden. Woensdag raakte bekend dat 21 terreurveroordeelden de voorbije jaren stempelgeld kregen terwijl ze in de cel zaten. 'Iemand in de gevangenis heeft geen recht op een werkloosheidsuitkering', zei Peeters in De Ochtend op Radio 1.

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Twee op drie federale parlementsleden kunnen op 55 jaar met pensioen

Twee op de drie federale parlementsleden kunnen ook in de toekomst op 55 jaar met pensioen gaan. Dat heeft de Partij van de Arbeid berekend. We kennen allemaal de mantra van de politiek: iédereen zal langer moeten werken - behalve de parlementsleden zelf, zo blijkt.

Bekijk hier de video.

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Steeds meer politieke beïnvloeding FANC in dossiers kerncentrales'

Oppositiepartij Groen heeft de hand kunnen leggen op een interne audit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) waaruit blijkt dat bij de nucleaire waakhond sprake is van ernstige disfuncties. "In het bijzonder bij de dossiers rond kerncentrales is er steeds meer politieke beïnvloeding", luidt het.

Lees hier het volledige artikel.

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Dossier toezicht Abdeslams geklasseerd wegens gebrek aan manschappen

Het dossier waarin het toezicht op de broers Abdeslam behandeld werd, is in april 2015 zonder gevolg geklasseerd wegens een gebrek aan manschappen. Dat blijkt volgens Le Soir uit een tweede tussentijds rapport van het Comité P over het onderzoek naar de aanslagen in Parijs. De verschillende politiediensten verklaarden dat ze niet in staat waren om voldoende agenten te leveren om de opvolging van de twee verdachten te verzekeren.

Lees hier meer.

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Flexibilisering arbeidsmarkt: wat met het sociaal overleg?

Dinsdagavond is het sociaal overleg met de vakbonden rond de flexibilisering van de arbeidsmarkt afgesprongen. Hoe moet het nu verder?

Zhal Demir (N-VA) is van mening dat als het sociaal overleg niet opnieuw opgestart kan worden, de federale regering de geplande maatregelen rond de flexibilisering van de arbeidsmarkt moet opleggen. Egbert Lachaert (Open Vld) is het daar niet mee eens.

Lees hier meer.