Het verdict is helder, zij het hard: het voorzitterschap van John Crombez is mislukt. In 2015 koos meer dan 70 procent van de Vlaamse socialisten hem als de nieuwe partijvoorzitter: na tien magere jaren zou hij de SP.A opnieuw naar electoraal succes leiden. Het omgekeerde is gebeurd. Op 26 mei vielen de Vlaamse socialisten terug van 595.466 naar 455.034 kiezers, een verlies van 23,5 procent van wat er nog overbleef van het socialistische electoraat.
...