'De strijd tegen gewelddadig extremisme blijft brandend actueel', zegt Somers. 'Kijk maar wat deze week in Frankrijk gebeurde, waar islamitisch geïnspireerde terreur opnieuw toesloeg. Of luister naar de verontrustende rapporten van OCAD, die waarschuwen voor een snel groeiend rechts-extremisme.'

Vlaanderen heeft al jaren plannen om radicalisering in de samenleving te bestrijden. In 2015 werd een actieplan opgesteld als reactie op de eerste signalen van vertrekkers naar het oorlogsgebied in Syrië en Irak. Na de terreuraanslagen in onder meer Parijs en Brussel werd het actieplan geactualiseerd en ging er ook meer aandacht naar het aspect polarisering. Onder de vorige regering kregen negen Vlaamse steden en gemeenten een projectsubsidie toegekend om hen te ondersteunen in hun beleid rond radicalisering. In totaal ging het om een jaarlijks bedrag van ongeveer 500.000 euro. Minister Somers wil dat beleid nu actualiseren en uitbreiden. Dat zei de Open Vld-minister woensdag in het Vlaams Parlement in antwoord op een vraag van Jo Brouns (CD&V).

Zo zal er vanuit het Vlaamse relanceplan 2 miljoen euro extra voorzien worden voor de strijd tegen radicalisme. 'We rekenen daarbij ook op de lokale besturen die met deze extra middelen aan de slag kunnen gaan', aldus Somers.

Somers wil samen met zijn collega van Justitie Zuhal Demir (N-VA) de lokale integrale veiligheidscellen of LIVC's versterken en werk maken van een gedeeld beroepsgeheim. 'Op die manier kan de politie de nodige informatie delen met de socio-preventieve actoren zoals de welzijnswerkers en de straathoekwerkers.' Somers benadrukt dat er aandacht zal zijn voor alle vormen van bedreigingen en (online) haatspraak. 'Online hatespeech kan snel overslaan in effectief geweld, zoals parlementslid Tom Ongena ook reeds aankaartte', aldus Somers.

Volgens de veiligheidsdiensten vormt naast het islamitisch extremisme bijvoorbeeld ook het extreemrechts extremisme daarbij een 'groeiend' probleem. Somers: 'Op sociale media zien we een verontrustende toename van desinformatie, complottheorieën en haatspraak. Als liberaal hecht ik veel belang aan de vrijheid van meningsuiting, maar aanzetten tot haat en geweld is onaanvaardbaar. Met het actieplan en de bijkomende middelen zullen we hier nog meer op inzetten. We maken geen onderscheid tussen religieus-, links-, of rechtsradicalisme. Alle vormen van extremisme moeten veroordeeld en bestreden worden.'

'De strijd tegen gewelddadig extremisme blijft brandend actueel', zegt Somers. 'Kijk maar wat deze week in Frankrijk gebeurde, waar islamitisch geïnspireerde terreur opnieuw toesloeg. Of luister naar de verontrustende rapporten van OCAD, die waarschuwen voor een snel groeiend rechts-extremisme.'Vlaanderen heeft al jaren plannen om radicalisering in de samenleving te bestrijden. In 2015 werd een actieplan opgesteld als reactie op de eerste signalen van vertrekkers naar het oorlogsgebied in Syrië en Irak. Na de terreuraanslagen in onder meer Parijs en Brussel werd het actieplan geactualiseerd en ging er ook meer aandacht naar het aspect polarisering. Onder de vorige regering kregen negen Vlaamse steden en gemeenten een projectsubsidie toegekend om hen te ondersteunen in hun beleid rond radicalisering. In totaal ging het om een jaarlijks bedrag van ongeveer 500.000 euro. Minister Somers wil dat beleid nu actualiseren en uitbreiden. Dat zei de Open Vld-minister woensdag in het Vlaams Parlement in antwoord op een vraag van Jo Brouns (CD&V). Zo zal er vanuit het Vlaamse relanceplan 2 miljoen euro extra voorzien worden voor de strijd tegen radicalisme. 'We rekenen daarbij ook op de lokale besturen die met deze extra middelen aan de slag kunnen gaan', aldus Somers. Somers wil samen met zijn collega van Justitie Zuhal Demir (N-VA) de lokale integrale veiligheidscellen of LIVC's versterken en werk maken van een gedeeld beroepsgeheim. 'Op die manier kan de politie de nodige informatie delen met de socio-preventieve actoren zoals de welzijnswerkers en de straathoekwerkers.' Somers benadrukt dat er aandacht zal zijn voor alle vormen van bedreigingen en (online) haatspraak. 'Online hatespeech kan snel overslaan in effectief geweld, zoals parlementslid Tom Ongena ook reeds aankaartte', aldus Somers. Volgens de veiligheidsdiensten vormt naast het islamitisch extremisme bijvoorbeeld ook het extreemrechts extremisme daarbij een 'groeiend' probleem. Somers: 'Op sociale media zien we een verontrustende toename van desinformatie, complottheorieën en haatspraak. Als liberaal hecht ik veel belang aan de vrijheid van meningsuiting, maar aanzetten tot haat en geweld is onaanvaardbaar. Met het actieplan en de bijkomende middelen zullen we hier nog meer op inzetten. We maken geen onderscheid tussen religieus-, links-, of rechtsradicalisme. Alle vormen van extremisme moeten veroordeeld en bestreden worden.'