Als die huurders of kandidaat-huurders daar een huis of bouwgrond hebben, is dat een geldige reden om hen hier in België een sociale woning te weigeren, zegt de vrederechter.

De uitspraak komt er nadat vijf huurders naar de vrederechter waren gestapt, omdat de sociale woningmaatschappij De Zonnige Woonst in Hamme hun huurovereenkomst opgezegd had. De Zonnige Woonst liet het buitenlands vermogen van zes huurders van Turkse afkomst controleren.

Dat gebeurde via een privébedrijf, een gespecialiseerd Nederlands onderzoeksbureau, dat het kadaster in Turkije ging controleren. Alle zes hadden ze een huis of bouwgrond. Vijf huurders trokken naar de vrederechter om de opzegging van hun huurovereenkomst aan te vechten.

Nu is er dus een uitspraak. Een huurder van een sociale woning mag geen huis of bouwgrond bezitten, anders verliest hij of zij zijn recht op die woning. Maar op het buitenlands vermogen hebben de maatschappijen geen zicht. Daarvoor een privé-onderzoeksfirma inschakelen, is heel omstreden. Dat bleek toen enkele maanden bekend raakte dat het OCMW van Antwerpen een privé-opsporingsdienst inschakelde om te controleren of personen die een leefloon ontvangen al dan niet eigendom in het buitenland bezitten.

Toenmalig staatsscretaris Ducarme floot het OCMW terug bij gebrek aan een wettelijke basis.

Als die huurders of kandidaat-huurders daar een huis of bouwgrond hebben, is dat een geldige reden om hen hier in België een sociale woning te weigeren, zegt de vrederechter.De uitspraak komt er nadat vijf huurders naar de vrederechter waren gestapt, omdat de sociale woningmaatschappij De Zonnige Woonst in Hamme hun huurovereenkomst opgezegd had. De Zonnige Woonst liet het buitenlands vermogen van zes huurders van Turkse afkomst controleren. Dat gebeurde via een privébedrijf, een gespecialiseerd Nederlands onderzoeksbureau, dat het kadaster in Turkije ging controleren. Alle zes hadden ze een huis of bouwgrond. Vijf huurders trokken naar de vrederechter om de opzegging van hun huurovereenkomst aan te vechten. Nu is er dus een uitspraak. Een huurder van een sociale woning mag geen huis of bouwgrond bezitten, anders verliest hij of zij zijn recht op die woning. Maar op het buitenlands vermogen hebben de maatschappijen geen zicht. Daarvoor een privé-onderzoeksfirma inschakelen, is heel omstreden. Dat bleek toen enkele maanden bekend raakte dat het OCMW van Antwerpen een privé-opsporingsdienst inschakelde om te controleren of personen die een leefloon ontvangen al dan niet eigendom in het buitenland bezitten. Toenmalig staatsscretaris Ducarme floot het OCMW terug bij gebrek aan een wettelijke basis.