Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA), ook bevoegd voor Inburgering, voert een aantal bepalingen uit van het Vlaamse integratie- en inburgeringsdecreet. Dat dateert van 2013, toen Homans' partijgenoot Geert Bourgeois voor die materie bevoegd was in de Vlaamse regering. Volgens het decreet zou de financiering van de sociaal tolken (en vertalers) veranderen: in plaats van de agentschappen van de Vlaamse overheid zouden in de toekomst de instellingen die er een beroep op doen de rekening betalen. Het gaat om OCMW's, scholen, rusthuizen, artsen, de Centra voor Algemeen Welzijn en allerlei lokale overheden.
...

Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA), ook bevoegd voor Inburgering, voert een aantal bepalingen uit van het Vlaamse integratie- en inburgeringsdecreet. Dat dateert van 2013, toen Homans' partijgenoot Geert Bourgeois voor die materie bevoegd was in de Vlaamse regering. Volgens het decreet zou de financiering van de sociaal tolken (en vertalers) veranderen: in plaats van de agentschappen van de Vlaamse overheid zouden in de toekomst de instellingen die er een beroep op doen de rekening betalen. Het gaat om OCMW's, scholen, rusthuizen, artsen, de Centra voor Algemeen Welzijn en allerlei lokale overheden. Vlaams Parlementslid An Moerenhout (Groen): 'Sociaal tolken worden vaak ingezet bij delicate, persoonlijke gesprekken waarbij een eerder rudimentaire kennis van het Nederlands niet volstaat om de boodschap over te brengen: schoolproblemen bij kinderen, dyslexie, het al dan niet opstarten van bepaalde medische behandelingen, de keuze voor palliatieve begeleiding, enzovoort.' De tolken kosten de aanvragende organisaties nu nog 8 euro per uur, een bedrag dat Liesbeth Homans vanaf 2020 optrekt tot 48 euro - maal zes, dus. De minister wil tegelijk dat de aanvragers de kosten kunnen verhalen op de eindgebruikers. 'Ik geloof echt dat er snel minder aanvragen zullen zijn', zei Liesbeth Homans in maart al in Het Laatste Nieuws. Anderstaligen zouden door de maatregel volgens haar meer gestimuleerd worden om Nederlands te leren. Volgens Homans wordt er te vaak een beroep gedaan op sociaal tolken. Sinds de vluchtelingencrisis van 2015 is het aantal aanvragen met 24 procent gestegen, tot 42.287 in 2018. Er komen ook steeds meer aanvragen voor migranten van de tweede of derde generatie, zegt de minister-president. Die doen volgens haar onvoldoende moeite om Nederlands te leren. Daarom steunt ze de forse prijsstijging voluit. Tot 'grote woede' van An Moerenhout, die het heeft over een 'totaal onbegrijpelijke' maatregel. De voorbije jaren zijn de wachtlijsten van anderstaligen die een beroep willen doen op een sociaal tolk gegroeid, er staan nu bijna 10.000 mensen op. 'Ik heb zelf Nederlands gegeven aan anderstaligen, ik weet hoe belangrijk de kennis van onze taal is. Maar hier gaat het om nieuwkomers die geholpen worden om de finesses te begrijpen van vaak erg moeilijke en meestal ook emotionele boodschappen. Je treft er bijvoorbeeld de ouders mee die een grondig gesprek willen met de leerkracht over hun kind. Homans bemoeilijkt de integratie van mensen die hard hun best doen om erbij te horen.' Moerenhout: 'Ik dacht dat een inburgeringsbeleid bedoeld was om nieuwkomers zo goed mogelijk te laten integreren. Wie komt nog naar een oudercontact of wil nog een leraar spreken als dat ineens 48 euro kost, wegens die sociaal tolk? Homans ziet dat alleen maar in termen van "ze willen geen moeite doen". Terwijl een groot percentage nieuwkomers analfabeet is: die mensen leveren al een geweldige inspanning als ze in één jaar leren lezen en schrijven. Waarom moet de Vlaamse overheid uitgerekend voor hén extra drempels opwerpen?'