Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA), ook bevoegd voor Inburgering, voert een aantal bepalingen uit van het Vlaamse integratie- en inburgeringsdecreet. Dat dateert van 2013, toen Homans' partijgenoot Geert Bourgeois voor die materie bevoegd was in de Vlaamse regering. Volgens het decreet zou de financiering van de sociaal tolken (en vertalers) veranderen: in plaats van de agentschappen van de Vlaamse overheid zouden in de toekomst de instellingen die er een beroep op doen de rekening betalen. Het gaat om OCMW's, scholen, rusthuizen, artsen, de Centra voor Algemeen Welzijn en allerlei lokale overheden.
...