Vlaams minister-president Geert Bourgeois opende vandaag in het Vlaams Parlement het politieke jaar van 2017-2018 met de traditionele septemberverklaring. Hij benadrukte aan het begin van zijn dat Vlaanderen er beter voorstaat dan vorig jaar.

'Verwacht wordt dat de Vlaamse economie in 2018 met 1,8% zal groeien. Bovendien nam de werkloosheid dit jaar in alle provincies en in alle leeftijdscategorieën af . Volgens het planbureau zullen er 66.000 jobs bijkomen dit jaar', zegt Bourgeois. 'Dankzij de internationale conjunctuur, de inspanningen van de Vlaamse en federale regering en het harde werk van de Vlamingen, ziet het er voor Vlaanderen terug goed uit', klinkt het.

Investeringen

Hij benadrukte het credo van de regering dat Vlaanderen momenteel de vruchten plukt van de besparingen van enkele jaren geleden. 'Snoeien om te bloeien', herhaalde Bourgeois meermaals. 'De structurele besparingen in 2015 en 2016 werpen dit jaar hun vruchten af. We hebben een begroting in evenwicht ingediend, en zullen die doelstelling ook halen', klonk het.

De Vlaams Minister-President wil de huidige conjunctuur ondersteunen en versterken door te investeren. 'Aan de uitgavenzijde zal de Vlaamse regering in 2018 375 miljoen euro kredieten bestaand beleid uit te breiden en nieuw beleid ontwikkelen', zei Bourgeois.

In 2018 zal de Vlaamse regering 610 miljoen extra investeren, waarbij de klemtoon op 4 grote domeinen ligt. Er wordt 160 miljoen euro voor mobiliteit vrijgemaakt, 140 miljoen voor scholenbouw, 115 miljoen voor welzijnsinfrastructuur en 115 miljoen voor onderzoek en ontwikkeling. Verder zal de regering 50 miljoen euro vrijmaken voor de rioleringsaangelegenheden, 20 miljoen voor sportinfrastructuur.

Energieheffing

Ook is het doek gevallen over de omstreden energieheffing. Om het tekort dat de afgelopen jaren is geslagen, te kunnen financieren, houdt de regering vast aan een kleine energieheffing. Een gezin met een gemiddeld gebruik zal vanaf 2018 5 euro per jaar extra bijdragen in plaats van de voorziene 100 euro per jaar. De 280.000 Vlaamse gezinnen met sociaal tarief voor elektriciteit krijgen voor dat bedrag een vrijstelling. Wel wordt het quotum van de groene energie met een procent verhoogd, waardoor een gezin met een gemiddeld verbruik 4 euro per jaar extra zal moeten bijdragen. Hoe meer het echter verbruikt, hoe hoger dat bedrag zal oplopen.

Kleine bedrijven en kmo's die gebruik maken van laagspanning zullen in 2018 94,50 euro moeten betalen in plaats van een maximum van 2.600 euro. Grotere bedrijven, op middenspanning zitten, moeten 1800 euro betalen in plaats van de maximale 30.000 euro. Bedrijven die gebruik maken van hoogspanning zullen per jaar 10.500 euro per jaar bijdragen in plaats van de maximale 120.000 euro. Voor de grootste verbruikers komt er een plafond. 'We moeten waken over onze concurrentiepositie en de tienduizenden jobs', zegt Bourgeois daarover.

Daarnaast wil de Vlaamse regering ook inzetten op een efficiënte overheid, zegt Bourgeois. In 2019 zullen 4.000 minder zijn en 24 entiteiten verdwijnen. Alle raden van bestuur van Vlaamse instellingen zullen bovendien aan de decreten van deugdelijk bestuur moeten voldoen, wat onder meer betekent dat een derde van de bestuurders moet tegen dan onafhankelijk zijn. Er komen ook strengere regels voor intercommunales. Daar zullen 1.000 mandaten verdwijnen. Vanaf volgende bestuursperiode zal ook het aantal provincieraadsleden worden gehalveerd.

Meer respect in parlement

Voor de regeringsverklaring van Bourgois riep Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans op om meer respect te tonen in het Vlaams halfrond. Zo moeten parlementsleden niet enkel respect tonen voor de burgers, ongeacht hun beroep, maar ook voor hun collega's in het parlement. Fors van mening verschillen moet kunnen, maar 'ook bij een meningsverschil hoort respect', aldus Peumans.

En dat respect begint bijvoorbeeld door naar elkaar te luisteren. Dat Peumans zich al langer blauw ergert aan het gebruik van smartphones en laptops tijdens de parlementaire vergaderingen, is geweten. Toch doet hij een nieuwe poging met een nieuwe oproep tot meer 'luisterbereidheid'.

Peumans neemt in één beweging ook het gulzige gebruik van sociale media op de korrel. 'In 140 tekens kan men geen fatsoenlijke argumentatie opbouwen, alleen maar slogans lanceren. Tweets én retweets, ze zijn allebei even nefast en contraproductief voor een volwassen discussie'.

De parlementsvoorzitter wil ook dat de parlementsleden met hun aandacht bij hun parlementaire werk blijven en zich nog niet laten afleiden door de verkiezingen van 2018 of 2019 'De Vlaamse burger mag van u allen eisen dat uw focus gericht blijft op uw parlementair werk in dit halfrond en in deze gebouwen', aldus Peumans.