1. Wat is het probleem met het huidige systeem van tijdelijke werkloosheid?
...

1. Wat is het probleem met het huidige systeem van tijdelijke werkloosheid? Tijdelijke werkloosheid is een flexibel systeem, maar tegelijk ook heel star. Ofwel zit je thuis, ofwel ben je aan het werk. Een systeem van halftijdse tijdelijke werkloosheid - een halve dag thuis en een halve dag aan het werk - kan niet. Een grote groep mensen zit dus vele weken thuis. En als je thuis zit, word je geacht niks te doen. Dat is niet onlogisch, gezien de situatie in de cultuur-, event- en horecasector en hun toeleveranciers. Maar kunnen we die tijd niet beter besteden? 2. Wat is uw voorstel? Wie langer dan tien dagen tijdelijk werkloos is, moet automatisch bij de VDAB worden ingeschreven. Zo krijgt die persoon een aanbod op maat met tijdelijke jobs of stages. Denk ook aan een pakket met gratis opleiding en vorming. De recentste cijfers geven aan dat maar 8,6 procent van de Vlamingen op arbeidsleeftijd in 2019 een opleiding volgde. In de Scandinavische landen bedraagt die opleidingsdeelname 25 tot 34 procent. 3. Ben je verplicht om het aanbod te aanvaarden? Nee, en ook elke opleiding of begeleiding is vrijwillig. Als je bijvoorbeeld weet dat je werkgever over twee weken opnieuw wil opstarten, dan kun je dat aanbod uiteraard weigeren. 4. De VDAB neemt nu toch al contact op met tijdelijk werklozen? Dat klopt. In tegenstelling tot haar voorgangers voert minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) wel de forcing. Begin september heeft de VDAB de eerste 70.000 mails en 50.000 brieven verstuurd naar 120.000 tijdelijk werklozen. Uiteindelijk schreven 2324 mensen zich in. Maar ingaan op een brief of e-mail vormt nog een drempel. Met een automatische inschrijving dwing je iedereen tot actie: ofwel ingaan op het aanbod, ofwel uitschrijven bij de VDAB. 5. De VDAB krijgt meer en meer taken toebedeeld. Kan hij dat nog bolwerken? Er zijn veel uitdagingen voor de VDAB, maar ook veel middelen. We hebben miljoenen euro's extra uitgetrokken om de crisis aan te kunnen. De automatische inschrijving van tijdelijk werklozen moet perfect te organiseren zijn.