Brutaal - zo omschreven Open VLD, Groen en N-VA de manoeuvres van SP.A'er Hans Bonte. Die had de nacht voordien zijn groene kartelpartners pootje gelapt: het bestuursakkoord met Open VLD en CD&V stond in de stellingen, maar dan wel zonder schepenambt voor Groen. Nochtans waren daar ondubbelzinnige afspraken over vastgelegd. 'Er zal slechts in een meerderheid worden gestapt als hier voor zowel SP.A als Groen Vilvoorde een schepenmandaat aan wordt gekoppeld,' zo staat in het kartelakkoord.
...