Midden augustus onthulden Knack en Le Soir het voornemen van de regering om ook mensen zonder veiligheidsmachtiging voortaan te straffen met een boete tot 5000 euro wanneer ze geclassificeerde informatie openbaar zouden maken. Zo stond het in artikel 22 van een nieuw voorontwerp van wet, dat begin mei door de ministerraad werd goedgekeurd op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR).

De Raad van State, het Comité I, de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België en emeritus hoogleraar mediarecht Dirk Voorhoof plaatsten vraagtekens bij het voorontwerp dat de bestaande classificatieregels wijzigt. De nieuwe strafbaarstelling staat immers haaks op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, klinkt het, in het bijzonder op het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie.

De bekommernissen kregen zelfs aandacht van de Raad van Europa.

De journalistenbond tekende ook formeel verzet aan bij Reynders. Die heeft nu geantwoord.

Volgens Reynders viseert het bewuste artikel 22 niet specifiek de pers of klokkenluiders, 'maar het zou wel op hen van toepassing kunnen zijn.' Hij vervolgt dat het 'natuurlijk niet de bedoeling van de regering is om de fundamentele rechten te schenden' en schrijft dat de maatregel in verhouding moet staan tot het doel.

'De tekst die voor een tweede lezing zal worden voorgelegd aan de ministerraad, zal in die zin worden aangepast', belooft Reynders aan de journalistenbond. 'Zoals u in uw brief aangeeft, moet de tekst een juist evenwicht (fair balance) weergeven tussen de betrokken rechten en belangen, zoals het recht om het publiek te informeren, het recht van het publiek om informatie te ontvangen, en de bescherming van belangen' die staan opgesomd in de classificatiewet van 1998 - zoals de bescherming van het nationaal grondgebied en de militaire plannen.

'Bijzondere aandacht zal ook worden besteed aan de Europese normen die momenteel worden ontwikkeld, met name de richtlijn ter bescherming van klokkenluiders', aldus Reynders.

We zijn tevreden met de reactie van minister Reynders. Hij erkent met zoveel woorden dat de oorspronkelijke formulering veel te breed was.

Pol Deltour, nationaal secretaris VVJ/AVBB

'We zijn tevreden met de reactie van de minister', zegt Pol Deltour, nationaal secretaris van de journalistenbond. 'Reynders erkent met zoveel woorden dat de oorspronkelijke formulering in het voorontwerp veel te breed was. We zijn dan ook gelukkig dat hij bereid is de tekst aan te passen. Wel zouden we ook de nieuwe formulering graag onder ogen krijgen, het liefst voor Reynders ze opnieuw aan de ministerraad voorlegt.'

Midden augustus onthulden Knack en Le Soir het voornemen van de regering om ook mensen zonder veiligheidsmachtiging voortaan te straffen met een boete tot 5000 euro wanneer ze geclassificeerde informatie openbaar zouden maken. Zo stond het in artikel 22 van een nieuw voorontwerp van wet, dat begin mei door de ministerraad werd goedgekeurd op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR).De Raad van State, het Comité I, de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België en emeritus hoogleraar mediarecht Dirk Voorhoof plaatsten vraagtekens bij het voorontwerp dat de bestaande classificatieregels wijzigt. De nieuwe strafbaarstelling staat immers haaks op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, klinkt het, in het bijzonder op het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie.De bekommernissen kregen zelfs aandacht van de Raad van Europa.De journalistenbond tekende ook formeel verzet aan bij Reynders. Die heeft nu geantwoord. Volgens Reynders viseert het bewuste artikel 22 niet specifiek de pers of klokkenluiders, 'maar het zou wel op hen van toepassing kunnen zijn.' Hij vervolgt dat het 'natuurlijk niet de bedoeling van de regering is om de fundamentele rechten te schenden' en schrijft dat de maatregel in verhouding moet staan tot het doel.'De tekst die voor een tweede lezing zal worden voorgelegd aan de ministerraad, zal in die zin worden aangepast', belooft Reynders aan de journalistenbond. 'Zoals u in uw brief aangeeft, moet de tekst een juist evenwicht (fair balance) weergeven tussen de betrokken rechten en belangen, zoals het recht om het publiek te informeren, het recht van het publiek om informatie te ontvangen, en de bescherming van belangen' die staan opgesomd in de classificatiewet van 1998 - zoals de bescherming van het nationaal grondgebied en de militaire plannen.'Bijzondere aandacht zal ook worden besteed aan de Europese normen die momenteel worden ontwikkeld, met name de richtlijn ter bescherming van klokkenluiders', aldus Reynders.'We zijn tevreden met de reactie van de minister', zegt Pol Deltour, nationaal secretaris van de journalistenbond. 'Reynders erkent met zoveel woorden dat de oorspronkelijke formulering in het voorontwerp veel te breed was. We zijn dan ook gelukkig dat hij bereid is de tekst aan te passen. Wel zouden we ook de nieuwe formulering graag onder ogen krijgen, het liefst voor Reynders ze opnieuw aan de ministerraad voorlegt.'