De Regie der Gebouwen beheert de gebouwen die de overheid bezit of huurt. Kamerlid Franky Demon (CD&V) kwam eerder deze week met cijfers naar buiten die moeten aangeven dat van de 590 gehuurde gebouwen, er maar liefst 256 gebouwen voor de helft leegstaan, en dat 293 gebouwen voor een vierde leegstaan. 'Dit is geen toonbeeld van een efficiënte of 'lean' overheid, nochtans een stokpaardje van deze regering', concludeerde Demon.

Maar de Regie der Gebouwen spreekt die cijfers tegen. De dienst zegt zowat 1.050 complexen te beheren, waarvan er 307 worden gehuurd, goed voor 2,7 miljoen vierkante meter aan gehuurde ruimte. 'Minder dan 2 procent van de gehuurde gebouwen wordt vandaag niet benut. Het gaat om 49.000 vierkante meter op een totaal van 2,7 miljoen vierkante meter gehuurde oppervlakte', luidt het.

'In de vastgoedsector is dit percentage aan tijdelijk niet-benutte kantooroppervlakte courant'. In 9 procent van de gehuurde gebouwen vinden aanpassings- of herinrichtingswerken plaats. De Regie der Gebouwen geeft als voorbeeld aan dat momenteel 22.000 vierkante meter kantoorruimte in het Eurostation-gebouw wordt heringericht om er andere overheidsdiensten in onder te brengen, na het vertrek van de Pensioendienst. Daardoor staat 0,8 procent van het gebouw leeg. In de WTC 3-toren vinden eveneens herinrichtingswerken plaats om er overheidsdiensten te vestigen, maar is er geen leegstand. In de Fintower is er 1,85 procent leegstand.

De Regie der Gebouwen beheert de gebouwen die de overheid bezit of huurt. Kamerlid Franky Demon (CD&V) kwam eerder deze week met cijfers naar buiten die moeten aangeven dat van de 590 gehuurde gebouwen, er maar liefst 256 gebouwen voor de helft leegstaan, en dat 293 gebouwen voor een vierde leegstaan. 'Dit is geen toonbeeld van een efficiënte of 'lean' overheid, nochtans een stokpaardje van deze regering', concludeerde Demon. Maar de Regie der Gebouwen spreekt die cijfers tegen. De dienst zegt zowat 1.050 complexen te beheren, waarvan er 307 worden gehuurd, goed voor 2,7 miljoen vierkante meter aan gehuurde ruimte. 'Minder dan 2 procent van de gehuurde gebouwen wordt vandaag niet benut. Het gaat om 49.000 vierkante meter op een totaal van 2,7 miljoen vierkante meter gehuurde oppervlakte', luidt het. 'In de vastgoedsector is dit percentage aan tijdelijk niet-benutte kantooroppervlakte courant'. In 9 procent van de gehuurde gebouwen vinden aanpassings- of herinrichtingswerken plaats. De Regie der Gebouwen geeft als voorbeeld aan dat momenteel 22.000 vierkante meter kantoorruimte in het Eurostation-gebouw wordt heringericht om er andere overheidsdiensten in onder te brengen, na het vertrek van de Pensioendienst. Daardoor staat 0,8 procent van het gebouw leeg. In de WTC 3-toren vinden eveneens herinrichtingswerken plaats om er overheidsdiensten te vestigen, maar is er geen leegstand. In de Fintower is er 1,85 procent leegstand.