Het Rekenhof voerde midden vorig jaar een audit uit bij de Regie der Gebouwen, en is daarin net als de voorbije jaren erg kritisch. 'Structurele problemen blijven de toekomstige afgifte van de rekeningen hypothekeren', klonk het. De Regie had haar rekeningen voor 2015 en 2016 nog niet aan het Rekenhof voorgelegd, beschikte nog altijd niet over een aangepaste boekhoudsoftware of boekhoudplan, en had geen geactualiseerde inventaris van het patrimonium. De Regie de Regie beheert een begroting van zowat 900 miljoen euro per jaar.

Groen voelt minister Jan Jambon(N-VA), ook belast met de Regie der Gebouwen, dinsdag aan de tand in de subcommissie Rekenhof van de Kamer. 'De Regie is al jaren het zorgenkind van de federale overheid en dat is na enkele jaren onder Jan Jambon nog altijd zo', zegt Groen-fractieleider Kristof Calvo. 'Jambon talmt met orde op zaken stellen. Nochtans had hij bij zijn aantreden beterschap beloofd. Maar elke beleidsnota, elk jaar, is er minder aandacht voor.'

Er is ook kritiek op de rol van voormalig bevoegd minister Didier Reynders (MR), Jambon's kabinetschef Joy Donné en Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie. 'Als kabinetsmedewerker was Donné al midden jaren 2000 van nabij betrokken bij de rampzalige uitverkoop van federale gebouwen door liberale ministers, waaronder vijf jaar onder Didier Reynders'. Ook Vrijdaghs komt van het kabinet-Reynders, klinkt het. 'De extra terreinkennis leiden er in elk geval niet toe dat de problemen sneller worden aangepakt', besluit Calvo.

Het Rekenhof voerde midden vorig jaar een audit uit bij de Regie der Gebouwen, en is daarin net als de voorbije jaren erg kritisch. 'Structurele problemen blijven de toekomstige afgifte van de rekeningen hypothekeren', klonk het. De Regie had haar rekeningen voor 2015 en 2016 nog niet aan het Rekenhof voorgelegd, beschikte nog altijd niet over een aangepaste boekhoudsoftware of boekhoudplan, en had geen geactualiseerde inventaris van het patrimonium. De Regie de Regie beheert een begroting van zowat 900 miljoen euro per jaar.Groen voelt minister Jan Jambon(N-VA), ook belast met de Regie der Gebouwen, dinsdag aan de tand in de subcommissie Rekenhof van de Kamer. 'De Regie is al jaren het zorgenkind van de federale overheid en dat is na enkele jaren onder Jan Jambon nog altijd zo', zegt Groen-fractieleider Kristof Calvo. 'Jambon talmt met orde op zaken stellen. Nochtans had hij bij zijn aantreden beterschap beloofd. Maar elke beleidsnota, elk jaar, is er minder aandacht voor.'Er is ook kritiek op de rol van voormalig bevoegd minister Didier Reynders (MR), Jambon's kabinetschef Joy Donné en Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie. 'Als kabinetsmedewerker was Donné al midden jaren 2000 van nabij betrokken bij de rampzalige uitverkoop van federale gebouwen door liberale ministers, waaronder vijf jaar onder Didier Reynders'. Ook Vrijdaghs komt van het kabinet-Reynders, klinkt het. 'De extra terreinkennis leiden er in elk geval niet toe dat de problemen sneller worden aangepakt', besluit Calvo.