Bewegingen zoals #MeToo hebben gendergerelateerd geweld op de agenda gezet. De verschillende regeringen in ons land werkten op initiatief van Schlitz een nationaal actieplan uit voor de periode 2021-2025. Dat bevat ruim 200 maatregelen die onder de bevoegdheid van 17 ministers en 23 administraties vallen. Doel van het plan is om de strijd tegen gendergeweld op te voeren en het aantal slachtoffers te verminderen met maatregelen voor preventie, bescherming en vervolging. Het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) coördineert de uitvoering. 'Ik ben bijzonder verheugd over de goedkeuring van dit actieplan, waarop ik een jaar lang heb aangestuurd', reageert Schlitz. 'Het is de hoogste tijd om een einde te maken aan de bagatellisering van geweld in onze samenleving.

Met dit plan neemt België resoluut het voortouw in de strijd tegen alle vormen van geweld. Voor het eerst hebben we vanaf het begin samengewerkt met het maatschappelijk middenveld, en het zal betrokken blijven bij de uitvoering en evaluatie van dit plan. Wij gaan nu officieel de feminicides tellen en dit fenomeen grondiger bestuderen.' Premier Alexander De Croo (Open Vld) noemt het nieuwe plan 'een sterk signaal', met name voor slachtoffers van gendergeweld, 'zodat zij weten dat er oplossingen en maatregelen bestaan om hen te steunen en te helpen', zegt hij. 'We worden vandaag geconfronteerd met onthutsende cijfers over gendergerelateerd geweld, zowel in het dagelijkse leven als online. Wij kunnen niet aanvaarden dat dit een realiteit is voor zo'n groot deel van de samenleving. We mogen onze ogen niet sluiten: er is geen plaats voor dit soort gedrag.'

Bewegingen zoals #MeToo hebben gendergerelateerd geweld op de agenda gezet. De verschillende regeringen in ons land werkten op initiatief van Schlitz een nationaal actieplan uit voor de periode 2021-2025. Dat bevat ruim 200 maatregelen die onder de bevoegdheid van 17 ministers en 23 administraties vallen. Doel van het plan is om de strijd tegen gendergeweld op te voeren en het aantal slachtoffers te verminderen met maatregelen voor preventie, bescherming en vervolging. Het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) coördineert de uitvoering. 'Ik ben bijzonder verheugd over de goedkeuring van dit actieplan, waarop ik een jaar lang heb aangestuurd', reageert Schlitz. 'Het is de hoogste tijd om een einde te maken aan de bagatellisering van geweld in onze samenleving. Met dit plan neemt België resoluut het voortouw in de strijd tegen alle vormen van geweld. Voor het eerst hebben we vanaf het begin samengewerkt met het maatschappelijk middenveld, en het zal betrokken blijven bij de uitvoering en evaluatie van dit plan. Wij gaan nu officieel de feminicides tellen en dit fenomeen grondiger bestuderen.' Premier Alexander De Croo (Open Vld) noemt het nieuwe plan 'een sterk signaal', met name voor slachtoffers van gendergeweld, 'zodat zij weten dat er oplossingen en maatregelen bestaan om hen te steunen en te helpen', zegt hij. 'We worden vandaag geconfronteerd met onthutsende cijfers over gendergerelateerd geweld, zowel in het dagelijkse leven als online. Wij kunnen niet aanvaarden dat dit een realiteit is voor zo'n groot deel van de samenleving. We mogen onze ogen niet sluiten: er is geen plaats voor dit soort gedrag.'